V již zmíněné lokalitě, nedaleko Dřevozpracujícího družstva Lukavec, totiž naši předci postavili a využívali dehtářský výrobní areál. „Našli jsme převážně technickou keramiku v podobě silnostěnných soudkovitých nádob, zásobnice, v kterých byl dehet uchováván a také malé množství kuchyňské keramiky, díky které situace datujeme do druhé poloviny třináctého století,“ řekl archeolog Petr Duffek z Archaia Brno, která záchranný archeologický výzkum provádí pro Muzeum Vysočiny v Jihlavě.

Informace o stavbě obchvatu

* stavba začala v březnu 2021
hotovo vy mělo být na přelomu srpna a září 2022
* stavba vyjde na zhruba 312 milionů korun
* nová silnice bude dlouhá přes 2,5 kilometru
* obchvat bude ležet východně od městyse
* součástí stavby by měly být tři úrovňové křižovatky a tři mosty

Podle jeho slov zkoumají na Vysočině výrobu dehtu ve středověku v tomto rozsahu poprvé.

Archeologové se tak budou snažit mimo jiné zachytit, v jakých typech výrobních zařízení lidé dříve dehet produkovali.

Důležitou součástí výzkumu budou také analýzy uhlíků dřevin z výplně objektů. „Uvidíme, jestli se nám podaří dendrochronologická analýza, která by nám přinesla přesná data o tom, kdy bylo dřevo pokáceno a tím i data k době provozu dehtářského pracoviště,“ vysvětlil Petr Duffek.

Místo, kde obchvat protíná tok Lukaveckého potoka, odborníci již předem vytipovali jako prostor s možnými archeologickými nálezy navázanými na středověké osídlení. „Pro nás je to velice významná událost, protože první písemnou zmínku o obci máme z roku 1352 a najednou jsou tu nálezy minimálně třeba o sto let mladší. Jsme rádi, že se tato lokalita monitoruje, informace budeme dál sbírat a zaznamenávat pro další generace. Historie je pro každou obec a člověka strašně důležitá,“ sdělil starosta Lukavce František Pinkas.

Vše komplikuje počasí

Archeologové se postupně snaží již prozkoumané plochy předávat stavbařům, aby minimalizovali časovou ztrátu s výzkumem spojenou.

Rychlost prací jim ale komplikuje letošní chladné jarní počasí. „Stavba obchvatu začala na konci března a probíhá dobře. Co jsem slyšel, tak archeologický výzkum, který je běžnou součástí těchto dopravních staveb, jde ruku v ruce s pracemi stavařů,“ pochvaloval si náměstek hejtmana pro oblast dopravy Miroslav Houška.

Dřevěné uhlí a dehet vyráběli ve středověku intenzivně na mnoha místech. Ta se dodnes zachovala v blízkém okolí v podobě jmen obcí Dehtáře na Humpolecku či zaniklé vsi Smolín na Pacovsku.