Průvod, na který po cestě i u kostela čekala spousta diváků, hýřil barvami krásných lidových krojů – účastníků v krojích bylo na dvě stě. Po poledni se pak všichni mohli bavit při lidové veselici. Někdejší místní tradici, kdy procesí v krojích mířila na Zelenou horu, obnovil spolek Putování za Santinim za podpory rodiny Kinských, majitelů žďárského zámku, a města.