„Žďárské vrchy byly hnízdištěm sokolů stěhovavých ještě v 50. letech minulého století. Tehdy sokoli hnízdili na skalách, konkrétně na Drátníku, Bílé skále a na dalších skalních stěnách. Ovšem původní historická hnízdiště jsou dnes tak turisticky a horolezecky navštěvovaná, že tento pták, který je velmi plachý a citlivý na vyrušení, tam nemá potřebný klid. Proto jsme se rozhodli vytvořit náhradní hnízdní podmínky," vysvětlil šéf Správy CHKO Žďárské vrchy Václav Hlaváč.

Součást přírody

Sokol stěhovavý býval kdysi nedílnou součástí přírody Žďárských vrchů. Postupem času ovšem z této lokality úplně vymizel. A nejen odtamtud, ale z celé střední Evropy. „Koncem 50. let minulého století začala éra masivního používání insekticidů, zejména nechvalně známého DDT. Právě sokol na to nejvíce doplatil, v jeho potravě bylo DDT nakumulováno. Dostal se až na pokraj vyhynutí. Tento stav trval až do konce 80. let," vysvětlil Václav Hlaváč.

Tím, že došlo později k zákazu používání insekticidů, bylo možné začít s obnovováním hnízdišť téměř vymizelých dravců. „V té době se sokoli stěhovaví začali znovu objevovat i u nás. V roce 1991 zahnízdil první pár na Šumavě a od té doby tito dravci v České republice přibývají. Nyní už ornitologové evidují asi 70 párů. Ve Žďárských vrších sice ještě sokol nehnízdí, ale snažíme se mu vhodné podmínky připravit," podotkl Václav Hlaváč.

Sokoli stěhovaví si pro své hnízdění vybírali v minulosti vysoké skalní útvary. Také tito ptáci se však postupem času museli přizpůsobit novým podmínkám. „Část populace v celé Evropě už hnízdí přímo ve městech. Výškové budovy a stavby připomínají sokolům z jejich pohledu skály, takže začali hnízdit tam," objasnil ochranář.

Hnízdní budka pro sokola stěhovavého je také na komíně ve Žďáře nad Sázavou. „Domluvili jsme se s firmou Žďas, že nám umožní nainstalovat ji na ochoze jejich nejvyššího komína. Budka byla umístěna zhruba do výšky 50 metrů, tam už ptákům nebude ruch vadit," prohlásil Václav Hlaváč. „Komín má sice plošinu, ta ale sama o sobě jako hnízdiště sokolům nevyhovuje, potřebují nějaký úkryt před větrem a deštěm. Proto jsme vyrobili boudu, která jim poskytne útočiště," dodala mluvčí CHKO Žďárské vrchy Jana Kristianová.

Ve Žďáru jde už o druhý pokus o umístění hnízdní budky pro vzácného dravce. „První byla nainstalovaná už před třemi lety na vrcholku sila. Předpokládali jsme, že klidné místo sokola přiláká. Navíc tam byla spousta zrní, na které létali holubi. Ti pro sokola představují možnou potravu," řekl Lubomír Dajč ze Správy CHKO Žďárské vrchy. „Sokol tam bohužel zatím nikdy nezahnízdil. V neděli jsem ale viděl okolo sila létat poštolku, takže je možné, že si budku na hnízdění vybrala ona," dodal Lubomír Dajč.

Ochranáři věří, že se sokol ve Žďárských vrších znovu zahnízdí. „Mladí jedinci se v této lokalitě pohybují, takže pravděpodobnost hnízdění je tady poměrně velká," podotkla Jana Kristianová.

V České republice sídlí podle ochranářů v budkách umístěných na výškových stavbách už asi 10 sokolích párů. „Trochu jsem po tom pátral a dozvěděl jsem se, že například v Londýně hnízdí okolo 20 párů. A podobné je to i v jiných městech. Sokoli si tam na přítomnost lidí zvykli, nevadí jim. Takže je jen otázka času, kdy si zvyknou hnízdit i v městech na Vysočině," uzavřel Dajč.