„Svěcení žen totiž v České republice provádějí pouze starokatolíci,“ upozornil administrátor katedrálního chrámu svatého Vavřince Petr Jan Vinš.

Jáhenství je prvním stupněm svátosti svěcení, dalšími jsou pak kněz a biskup. „Starokatolická církev v České republice umožňuje ženám jáhenskou službu od roku 2003 a navazuje tak v souladu se svou tradicí na prvotní církev,“ dodal Viš.

Jáhen či diakon je v křesťanských církvích označení pro pověřeného člověka, který vykonává službu charitativního a administrativního charakteru, aktivně se podílí na bohoslužbách, předčítá posvátné texty, vyučuje náboženství a podobně.