Ty byly nainstalovány v roce 1912, ale jejich skříň je mnohem starší, zhotovena byla ještě za vlády Marie Terezie v roce 1765.

Poslední větší opravu varhany prodělaly v sedmdesátých letech minulého století. Při současné generální opravě musel být hudební nástroj zcela rozebrán a během toho se postupně objevovaly nečekané další a další problémy, jejichž odstraňování bylo vzhledem k jeho složité konstrukci velice pracné a zdlouhavé.

Metry kabelů

Aby nebyly při rekonstrukci napáchány neodstranitelné chyby a všechny odborné práce byly provedeny opravdu kvalitně, o to se pečlivě stará pražský varhanář Petr Fischer, jehož firma Eltrakt opravu světelských varhan provádí.
Po celý uplynulý týden Petr Fischer pracoval na složité elektroinstalaci hracího stolu, která se skládá především z mnoha metrů kabelového vedení a nesčetného množství různých elektrosoučástek. Nezakrytý hrací stůl připomínal svojí složitostí někdejší telefonní ústředny před jejich digitalizací.

Varhanář s neskrývanou soustředěností zapojoval barevné vodiče na ta správná místa.

„Lehce by se mohlo stát, že některý vodič přehodím a varhany by potom měly jiný nechtěný zvuk a chyba by se v této změti vodičů velice těžko hledala," přiznal Petr Fischer.

Zrekonstruovaný hrací stůl již stojí na svém novém místě, tedy po levé straně nástroje a varhaník bude sedět bokem k hlavnímu oltáři. To je nejmarkantnější viditelná změna královského hudebního nástroje.
Na otázku, kdy by se měly zrekonstruované varhany poprvé slavnostně rozeznít, Petr Fischer odpověděl: „Po zkušenostech, které jsem při opravě tohoto nástroje nabyl, na mě nechtějte odpověď, mojí povinností především je, aby celá oprava byla provedena v té největší možné kvalitě a varhany sloužily svému poslání po mnoho let. Jedno je jisté, o Velikonocích se na ně ještě hrát nebude."

Jiří Víšek