„Aktivně oslovujeme vlastníky lesů a odborné lesní hospodáře s výzvou, aby těžbu kůrovcového dříví v širším okolí hnízd realizovali v období od konce června do začátku ledna,“ popsal radní Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životní prostředí Pavel Hájek. V případě, že jsou orli rušeni, dochází k zastydnutí snůšky nebo i k napadení mláďat orlů, a to zejména krkavci.

V pelhřimovské nemocnici nově instalovali bezlepkový automat, který nabízí jídla a potraviny bez lepku, bez laktózy a bez cukru.
Novinka v pelhřimovské nemocnici: bezlepkový automat. Nabídne hotovky i svačiny

Orel mořský není schopný opakovaně hnízdit a náhradní snůšku snese samice jen výjimečně. „Časná doba hnízdění od polovina ledna až do poloviny května se často potkává s termínem realizace těžebních prací. Pro udržení stávající početnosti populace druhu na Vysočině je třeba důsledně vyhledávat hnízda a v jejich blízkosti zajistit maximální klid,“ dodal Hájek. Orlům nevadí pouze těžba, ale třeba i turistický ruch v blízkosti hnízd.

Orly lze v České republice pozorovat od sedmdesátých let, jde o zákonem chráněný, kriticky ohrožený druh.