V rámci ochrany zvířat počet výjezdů každoročně stoupá. Například v roce 2010 přijali do Pavlova 190 živočichů, loni to už bylo 541.

Úspěšnost navrácení zachráněných zvířat do stanice je 60 procent. Mezi zachráněné patří ale často i domněle opuštěná mláďata. Do stanice se dostávají i draví ptáci sražení dopravním prostředkem nebo popálení od vysokého napětí.

S přibývajícícm zateplováním objektů se rovněž do stanice dostává stále víc netopýrů. Loni na jaře jich ochránci přírody vypouštěli do přírody stovku.

Ke zvýšení povědomí dětí o ochraně přírody slouží v Pavlově zvláštní výukové programy pro školy.