Zámek, v němž nyní sídlí krajské Muzeum Vysočiny Třebíč, se tak připojil k židovské čtvrti, židovskému hřbitovu a bazilice svatého Prokopa, které byly na seznam světového dědictví zapsány v roce 2003.

„Kraj Vysočina se může pyšnit hned třemi památkami zapsanými na seznam Unesco, což je nejvíce ze všech krajů Česka. Na péči, propagaci a udržitelnosti památek v Třebíči se chceme i nadále podílet společně s našimi partnery, respektive správci památek,“ řekla náměstkyně hejtmana Jana Fischerová.

Vedle třebíčských památek mohou návštěvníci obdivovat na Vysočině rovněž historické centrum Telče zapsané na seznam světového kulturního dědictví už v roce 1992, o dva roky později k tomuto unikátu přibyl další skvost, a to poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou.

Kraj Vysočina, město Třebíč, Římskokatolická farnost Třebíč a Židovská obec Brno se ve společném memorandu zavázaly ke spolupráci při zajištění péče o světově výjimečnou hodnotu.