Setkání se zúčastnilo více než šedesát podnikatelů z Pelhřimovska, a to za přítomnosti prezidenta Hospodářské komory České republiky (HK ČR) Vladimíra Dlouhého.

Před konferenční částí zástupci OHK Pelhřimov společně s prezidentem HK ČR Vladimírem Dlouhým navštívili firmy OK PLAN ARCHITECTS, s.r.o., a MHA, s.r.o.

Setkání zahájil předseda OHK Pelhřimov Martin Plachý, který představil činnost okresní komory a nastínil svou vizi jejího fungování v nadcházejícím období. Mimo jiné uvedl: „Žijeme v kontrastní době. Na jedné straně prožíváme podnikatelské úspěchy, na straně druhé se potýkáme se zhoršujícím se podnikatelským prostředím, sílící ingerencí státu do tohoto prostředí, zvyšující se legislativní nepřehledností, a tak dále."

Prezident HK ČR Vladimír Dlouhý zhodnotil stav české ekonomiky a podnikatelského prostředí. Ve své prezentaci uvedl: „Česká republika má jeden z nejvyšších hospodářských růstů ze zemí EU, stále ještě relativně nízké zadlužení a stabilní měnovou politiku. Co nás trápí je nepřehledné a stále se měnící legislativní prostředí. Aktuálním tématem je novela Zákoníku práce, která je z našeho pohledu nepřijatelná."

Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek nabídl svou pomoc: „Budu rád za Vaše jakékoliv podněty a připomínky ke stávající nebo připravované legislativě, které uplatním v Parlamentu ČR."

Dále vystoupil majitel firmy MHA, s.r.o., a fabrika hotelu, Petr Hendrych, který představil příběh své firmy. Ve svém příspěvku také uvedl: „Je nezbytné neustále sledovat konkurenční výhodu a procesní uspořádání firmy rychle přizpůsobovat potřebám zákazníků."

Jana Vránová, OHK Pelhřimov