Operační důstojník ihned po přijetí oznámení vyslal na místo nejbližší policejní hlídku z dálničního oddělení ve Velkém Beranově. Policisté na integrovaném operačním středisku se současně snažili kontaktovat chovatelů pštrosů v okolí a snažili se co nejrychleji zajistit jeho odchyt. Pštros v blízkosti dálničního tělesa totiž představoval ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na dálnici a v případě, že by se dostal do jízdních pruhů, mohla by kolize s ním způsobit velmi vážné kolize a dopravní nehody.

"Policejní hlídka z dálničního oddělení ve Velkém Beranově, která přijela na místo, zjistila, že oznámení od řidiče je pravdivé a že se zde skutečně pohybuje pštros. Policisté na místě situaci vyhodnotili jako velmi vážné ohrožení provozu a snažili se zvíře odchytit vlastními silami, aby zabránili případné kolizi s projíždějícími vozidly. Po chvíli se jim skutečně pštrosa podařilo odchytit a udržet ho v bezpečném prostoru od dálnice. Mezitím operační důstojník telefonicky kontaktoval pracovníky záchranné Stanice Pavlov, kteří se dostavili na místo a živého pštrosa si od policistů převzali. Při zákroku nebyl nikdo zraněn. Pracovníci pavlovské záchranné stanice ale při odjezdu z místa měli problémy se svým vozidlem, které jim vypovědělo službu. Proto jim dálniční policisté poskytli také nezbytnou pomoc a součinnost při odstraňování jejich nepojízdného vozidla z dálničního tělesa," uvedla mluvčí policie Dana Čírtková.

Ta dodala, že na dálnici D1 nebo v její bezprostřední se občas vykytují kromě tradiční lesní zvěře: srnec, srna, divoké prase, také různá domácí zvířata, která jejich majitelé řádně a dostatečně nezajistí proti volnému pobíhání. Jedná se o zatoulané psy, z pastvin utečou krávy, býci, telata, ovce, kozy, kolem dálnice i na dálnici se v minulosti objevili také koně a před několika lety jsme museli řešit odchyt klokana, který utekl chovatelce a pohyboval se kolem středových svodidel na dálnici D1.

Nandu je v karanténním výběhu

"Touto cestou bych chtěl poděkovat pracovníkům dálniční policie z oddělení Velký Beranov za profesionální zvládnutí situace. Chce to mít velkou kuráž odchytit a znehybnit zvíře150 centimetrů vysoké a vážící přes 20 kilogramů, jehož hlavní zbraní jsou dlouhé běháky," zareagoval Zbyšek Karafiát ze záchranné Stanice Pavlov.

Pštros byl následně převzat pracovníky Stanice Pavlov a aktuálně je umístěn v karanténním výběhu.

Nandu pampový je druh pštrosa, který pochází z Jižní Ameriky, u nás je chován v zoologických zahradách a zřídka i u soukromníků.

"Aktuálně hledáme původního majitele, pokud se nenajde, pokusíme se Nandu umístit do zoologické zahrady. S dálniční policii spolupracujeme dlouhodobě, v letošním roce například u dravých ptáků a labutí zraněných po srážce s automobily. V letošním roce poskytla Stanice Pavlov pomoc již 360 živočichům. Zaměřujeme se zejména na pomoc živočichům z naší přírody, proto byl tento zásah i pro nás raritní," podotkl Jiří Kořínek z pavlovské stanice.