„První záznam o oslavě Cyrilometodějské pouti byl do vítochovské kroniky zaznamenán v roce 1885. Není ale vyloučeno, že se Cyrilometodějská pouť slavila i dříve. Tato tradice se drží dodnes,“ informoval vítochovský patriot František Hanus.

Podle legendy se svatý Metoděj při své velkomoravské misii zastavil i v Dětochově, dnešním Vítochově. V tamním hrádku žil tehdy zakladatel osady Dětoch. Ten nejenže po příchodu věrozvěsta přistoupil na novou víru, ale rozhodl se také postavit na svém území křesťanskou svatyni. Se stavbou měl ovšem nemalé potíže, pokaždé, když začal stavět, přihodila se nějaká nehoda a muselo se začít znovu.

Nakonec mu jeden stařec poradil, aby zasadil na několika okolních vrších borovice kořeny vzhůru. Tam, kde začne strom růst, aby pak postavil kostel. Jak stařec poradil, tak Dětoch udělal. Ze všech borovic se nakonec ujala pouze jediná - na kopečku, tam, kde stála socha pohanského boha. Dětoch nechal pohanskou modlu povalit a začal se stavbou svatostánku. Když se pak svatý Metoděj vracel, kostel posvětil a odsloužil v něm na kamenném oltáři první svatou oběť.

I letos se pouť ve Vítochově bude slavit v Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Poutní mše svatá začíná v deset hodin.

Od dvanácti hodin bude v místním kulturním domě otevřena i výstava nazvaná Vítochov od minulosti do současnosti. „K vidění je 476 fotografií a k tomu velké množství nejrůznějších dokumentů. Zajímavostí je například kompletní stavební projektová dokumentace na obecní chudobinec z roku 1940. Ten se nakonec nikdy nepostavil,“ prozradil František Hanus, jenž je spolu se svou manželkou Marií hlavním organizátorem zmíněné expozice.