„V současné době čekáme na detailní závázné stanovisko Národního památkového ústavu. To bude vydáno na základě podrobného ohledání sochy, které bylo provedeno z lešení. Až stanovisko obdržíme, budeme jednat o dalším postupu," sdělil administrátor přibyslavské římskokatolické farnosti Pavel Sandtner.

Farnost podle Sandtnera má zažádáno na Ministerstvu Kultury ČR o finanční zajištění zrestaurování sochy, která je ve velmi špatném stavu.

„Snímat se nebude, bude restaurována na místě, to 
už víme. Náklady se nejspíš budou pohybovat v řádu statisíců korun, nepřesáhnou 250 tisíc korun.," zdůraznil Sandtner s tím, že podle odpovědi ministerstva se rozhodne, jak a v jaké výši bude oprava realizována v závislosti na možnostech farnosti. „Na základě těchto informací může být teprve podepsána případná smlouva s konkrétním restaurátorem. Prozatím jsme do tohoto bodu nedospěli 
a není mi známo stanovisko ministerstva ani podmínky, které si pro případnou podporu restaurování stanoví. Začátek restaurování je tím pádem zatím také nejistý, doufám, že letos 
v létě," upřesnil.

Podle zkušeného restaurátora Petra Máši z Přibyslavi, který sochu viděl, bude oprava náročná.

Socha je asi 200 let stará, za celou dobu ji nikdo neopravoval, takže prakticky ztratila veškeré kontury. V současné době brigádníci dokončili stavbu lešení, které dosahuje 
až k soše.