Unikátní prohlídka zahrnovala mimo jiné obří dieselgenerátory, ventilátorové věže, nebo strojovnu parních turbín. Na závěr tři a půl hodinové prohlídky si návštěvníci dopřáli oběd v místní jídelně a přímo si tak vyzkoušeli kvalitu a pestrost jídel pro zaměstnance elektrárny. „Byl to super zážitek. Myslím, že na celý život. Moc děkujeme,“ podotkla k exkurzi Květa Blujová.

Elektrárna složení skupin nijak neovlivňovala, všichni účastníci museli ale splnit přísné legislativní a věkové podmínky. Skupiny tak byly složené ze studentů i lidí v produktivním i důchodovém věku. Během čtyř únorových víkendů do střeženého prostoru elektrárny vstoupilo celkem 116 zájemců, kteří o prohlídku projevili zájem jako první. Zajímala je přitom nejen samotná technologie, ale i třeba počty a práce operátorů, spotřeba vody, rozloha elektrárny i umístění nových zdrojů.

„Kapacita prohlídek je v Jaderné elektrárně Dukovany z bezpečnostních důvodů výrazně omezena a zájem o ně tradičně převyšuje tyto možnosti. Proto se budou tyto mimořádné exkurze konat i příští rok,“ poznamenal mluvčí elektrárny Jiří Bezděk.

Už letos mohou zájemci využít dalších speciálních exkurzí do elektrárny při oblíbené letní akci „24 hodin otevřených dveří“ nebo zářiových nočních prohlídkách.