„Ve směru od Třebíče jde o část od křižovatky na Ocmanice až po kruhový objezd. Takže je to v podstatě o celý průtah Náměští," vysvětlil starosta města Vladimír Měrka.

Rekonstrukční práce bude řídit Ředitelství silnic a dálnic ČR. „Práce budou probíhat podle diagnostického průzkumu. Na části úseku blíže k Třebíči budou vyměněny všechny konstrukční vrstvy vozovky. Další část u okružní křižovatky je novější, v podkladu nejsou kostky, takže tam budeme provádět pouze výměnu krytu," upřesnila ředitelka jihlavské správy ŘSD Marie Tesařová.

Krom úprav povrchových částí se změní i šířka silnice. „Trendem u takovýchto komunikací je zužování. I když to zní zvláštně, jde o to, aby odbočovací pruhy udávaly jednoznačný směr jízdy. Pro chodce bude navíc bezpečnější, protože nebudou muset překonávat takovou vzdálenost jako na některých místech dnes," vysvětlil starosta Měrka.

„Rekonstrukcí se celkově sjednotí šířkové uspořádání vozovky. V každém směru tak budou stejné šířkové parametry," upřesnila ředitelka Tesařová s tím, že s dalšími liniovými či směrovými úpravami projekt nepočítá.

Významná silnice

Nejen pro město je náměšťský úsek silnice první třídy číslo 23 důležitou komunikací. „Plní nejen průjezdní funkci, ale také pochopitelně obslužnou. Doslova půlí město, určuje jeho charakter, a je tak významnou komunikací v mnoha směrech," potvrdil starosta Měrka. Práce by podle ředitelky jihlavského ŘSD mohly započít v roce 2014. „Do plánu oprav příštího roku se to už zřejmě zařadit nepodaří, ale 2014 je reálný. Bude však záležet na finančních prostředcích i dalších okolnostech," přiznala Tesařová.

Na realizaci projektu se bude spolupodílet také město. „Naším úkolem bude řešení přechodů pro chodce. Ohledně celého projektu proběhla již řada jednání a nyní se s ním musí seznámit zastupitelé," řekl starosta Měrka.

KAMIL ČERNÝ