Lidé ze Smetanovy ulice nejsou také spokojeni s tím, jakým způsobem jim byl předložen k podpisu návrh veřejnoprávní smlouvy v souvislosti se stavebními pracemi, které se nyní v ulici uskutečňují.

„Byl nám zaslán k prostudování, ovšem bez projektové dokumentace, neboť ta byla určena pouze pro smluvní strany, kterými je město a Městský úřad Žďár nad Sázavou, stavební odbor. Pokud podepisující neprojevili sami iniciativu a nevyžádali si projektovou dokumentaci k nahlédnutí, nebyla jim tato předložena. Bohužel, došlo k tomu, že podepisující v převážné většině ani nevěděli, že součástí právě tohoto dokumentu je projekt, který neviděli," uvedl mluvčí signatářů petice Pavel Hájek.

Podle nespokojených obyvatel Smetanovy ulice měli nakonec někteří z nich sice možnost do projektové dokumentace nahlédnout, ovšem za nepříznivého počasí. „Byla zima, foukal vítr a pršelo. Bylo to těsně před zahájením rekonstrukce kanalizace. Markétou Zástěrovou z městského úřadu jsme byli ubezpečeni, že uvedená projektová dokumentace již počítá s položením takzvaného tichého asfaltu. Jak však následně z dalších jednání vyplynulo, informace nám předkládané se nezakládaly na pravdě," posteskl si Hájek.

Úřednice města se ale brání. „Obeslali jsme všechny vlastníky nemovitostí ve Smetanově ulici i vlastníky sousedních pozemků s tím, že jsme chtěli vědět, jestli budou s touto veřejnoprávní smlouvou souhlasit. Někteří se vůbec neozvali, ale většina souhlasila. Smlouva byla vyvěšena na úřední desce," popsala Markéta Zástěrová ze žďárské radnice

„Já jsem potom všechny majitele nemovitostí osobně obcházela, abych se s nimi domluvila na podpisu. Při té příležitosti jsem jim nabídla možnost nahlédnutí do dokumentace. Někteří z nich žádali další jednání, na něm jsme se následně domluvili. Bohužel tehdy nevyšlo počasí, ale projektovou dokumentaci jsem jim předložila. Nic dalšího nepožadovali, smlouvu podepsali, takže jsem předpokládala, že je vše v pořádku," doplnila Zástěrová.

Podle vyjádření úřednice zřejmě došlo k nedorozumění i v případě finálního povrchu. „Uvedla jsem jen to, co mi řekl projektant. Že se mu asfaltová směs použitá na mostu na Klafar zdá tišší. Takže do dokumentace bylo dáno složení tohoto asfaltu. Neuvědomuji si, že bych použila termín tichý asfalt, který petenti požadují," vysvětlila Zástěrová.

Lidem ze Smetanovy ulice nejvíce vadí dopravní hluk. Lokalitou denně projíždí velké množství aut. „Problematika Smetanovy ulice je přímo odvislá od zřízení pěší zóny v části Nádražní ulice. Již od roku 1992 jsme protestovali proti jejímu zřízení," podotkl Pavel Hájek.

O obnovení provozu v pěší zóně se ale neuvažuje. „Auta tam nepustíme. Podle mě se ale Smetanově ulici uleví už tím, že byla vybudována nová silnice vedoucí od Nového Města k průmyslové zóně. Už se snížil provoz na Novoměstské ulici a stejně tomu bude i v ulici Smetanově," řekl místostarosta Žďáru Josef Klement.