Radnice je pronajímá těmto lidem přechodně na dobu, než si sami vytvoří podmínky pro získání jiného bytu či bydlení. Po skončení nájmu město mladým nájemníkům část zaplacených nákladů vrátí.

„Nájemní smlouvy uzavíráme na dobu určitou, a to na tři a půl, pět nebo sedm let. Základní nájemné činí 65 korun za metr čtvereční. Zároveň s nájemním vztahem město s nájemcem uzavírá i smlouvu o smlouvě budoucí darovací, na jejímž základě je nájemci po řádném ukončení nájmu vrácena část zaplaceného nájemného," upřesnil starosta města Jan Tecl.

U smluv uzavřených na tři roky je nájemníkům vrácena polovina nájemného zaplaceného za dobu trvání nájemní smlouvy, u smlouvy na pět let činí vratka 40 procent a u smlouvy na sedm let dostanou nájemníci zpět 20 procent zaplaceného nájemného.

Při výběrovém řízení na pronájem startovacího bytu mají přednost manželé, nebo osamělý rodič s alespoň jedním dítětem v trvalé péči, kteří bydlí v Havlíčkově Brodě, z nichž žádný nemá vlastní, či městem pronajatý byt, nevlastní nemovitost určenou k bydlení a není členem bytového družstva s právem nájmu bytu. „Tyto skutečnosti musí stvrdit podpisem čestného prohlášení," podotkl Tecl.

Více informací týkajících se možnosti pronájmu startovacích bytů zájemci získají na ekonomickém odboru havlíčkobrodské radnice. Byty jsou lokalizovány v Bělohradské ulici.

Alena Doležalová