Slavnost Seslání Ducha svatého oslaví věřící v neděli 5. června jako jeden z největších křesťanských svátků. Staletí se mu říká také Letnice či Hod Boží svatodušní. Celé zástupy Jihlavanů a rodiny našich dědů a pradědů se na svátek těšily dlouho předem, neboť v Boha věřil ve městě téměř každý. Sotva dovedlo batole odříkat pár slůvek, už ho maminky učily první modlitbičku.

Pamětníci se nechávali slyšet, že do průvodu šly děti jako vymalované. Naškrobené mašle, sukýnky a fěrtošky pěkně upravené. Šátky a čepečky jen svítily barvami. Muži šli v černých šatech a jihlavskými ulicemi si v průvodu vykračovaly stovky lidí. „Kostely byly plné, lidí venku zástupy. Hod Boží svatodušní měl dokonce dvoje nešpory a na vigilii se světila křestní voda. V pondělí svatodušní byly nešpory na hřbitově u svatého Ducha a v úterý se tam šlo průvodem a byla tam slavná mše svatá s asistencí. A odpoledne po normálních nešporách ve farním kostele byly ještě jedny tam,“ popsal velikou slávu před mnoha desítkami let Oldřich Med, někdejší duchovní od svatého Jakuba.

Lze mít zato, že duch místa neboli zmiňovaný genius loci se podílí na dění ve farnosti napříč staletími. Před několika dny v úterý 31. května oslavili Jihlavané Svátek Navštívení Panny Marie také ve farním kostele svatého Jakuba. „Dne 31. května 1257 byla stavba chrámu svatého Jakuba Většího slavnostně vysvěcena olomouckým biskupem Brunem ze Schaumburku a zároveň se tehdy stala farním kostelem,“ uvedl svého času jihlavský historik Zdeněk Jaroš s tím, že před rokem 1250 byla stavba zahájena jako pozdně románská bazilika. Od vysvěcení uplynulo 765 let.

Pro ty, kteří se málo modlí, si v kostce připomeňme: Ježíš Kristus po svém odchodu a vystoupení na nebesa dodržel slib a poslal lidu za sebe náhradu Ducha Svatého, učitele, ochránce, rádce, pomocníka a zachránce.

Stanislav Jelínek