Střídat se budou sóla i duety z populárních operet, s operními áriemi a skladbami ze známých muzikálů. „Na koncerty tohoto typu k nám na kamenický zámek chodí především starší generace. Nicméně ráda bych pozvala všechny, kteří mají vztah k vážné a klasické hudbě," uvedla pracovnice muzea v Kamenici Iva Kosová.

Za klavírního doprovodu Miloše Schnierera zazpívají Marta Reichelová (soprán), Petra Hlaváčková (mezzosoprán) a Roman Hoza (baryton). Zazní skladby od Mozarta, Verdiho či Offenbacha, ale také melodie z West Side Story, Kankán a My Fair Lady