„Teď už je míček na straně SeneCury, potažmo Senior Holdingu," použil sportovní terminologii starosta města Tomáš Škaryd, který zároveň dodal, že město si tak nadělilo hezký dárek pod stromeček.

Společnost Senior Holding, která vyhrála výběrové řízení na provozování domova, bude v následujících měsících připravovat vše, co se týče administrativy. To zahrnuje především přípravu projektu pro územní řízení a stavební povolení. V ideálním případě by tyto podklady mohly být vyřízeny zhruba za dvanáct měsíců.

„Poté může provozovatel přikročit k samotné výstavbě. Předpoklad je, že domov pro seniory by mohl být otevřen v roce 2019," doplnil starosta města.

Domov důchodců s kapacitou 120 lůžek vyroste v lokalitě Koubek. Bude tak zcela začleněn do koloritu města.

„Důležitým bodem je hlavně to, že pozemek bude patřit městu až do doby, než proběhne kolaudační řízení. Až poté jej převedeme do majetku dodavatelské společnosti," zmínil místostarosta města Zdeněk Janovský.

Město Chotěboř dodavatelské firmě prodá asi 9 000 metrů čtverečních pozemku za cenu 700 korun za metr čtvereční. Do městské kasy tak přibude zhruba 6 milionů tři sta tisíc korun.

Město Chotěboř je zařazeno v krajské síti sociálních služeb. Díky tomuto zařazení bude Kraj Vysočina finančně podporovat služby v Domě pro seniory v Chotěboři.

Erika Nováková