A jsou to právě kroniky, kterým vděčíme za to, že dnes víme, co se tehdy ve Stonařově odehrálo. Ve chvíli, kdy se místní chystali na tradiční nedělní mši do kostela, uslyšeli ohlušující ránu připomínající výstřel z děla. Následně měli možnost sledovat téměř 8 minut trvající déšť meteoritů. Na zem dopadlo 200 až 300 kamenů. Svědci události popisovali i náhlou přítomnost zápachu.

Zásluhy na zdokumentování celé události jsou připisovány především řediteli vídeňských přírodovědných sbírek, doktoru Karlovi Schreibersovi, jenž sbíral meteority a s neobvyklým úkazem spojené informace. K pádu meteoritů v okolí Stonařova došlo paradoxně teprve 5 let poté, co vědecká obec přijala teorii o možnosti existence meteoritů.

Přestože hmotnost většiny nalezených kusů nepřesahovala pár desítek gramů, nejtěžší kus vážil šest kilogramů. Stonařovské meteority jsou v odborné terminologii řazeny mezi tzv. HED achondrity. S největší pravděpodobností pocházejí z planetky Vesta. Podle nejnovějších výzkumů hornina stonařovského meteoritu vznikla již před 4,5 miliardy let.Stonařovské meteority jsou rozmístěny ve sbírkách po celém světě. U nás je můžeme vidět v pražském Národním muzeu, v brněnském Moravském zemském muzeu či Muzeu Vysočiny v Jihlavě.

Dne 23. 6. 2012 bylo v bývalé zasedací místnosti úřadu městyse slavnostně otevřeno malé muzeum věnované „stonařovským“ meteoritům. V muzeum je možno shlédnout tematické dokumenty a dozvědět se mnoho informací o neobvyklém přírodním jevu, a to pádu meteoritického deště (200 až 300 „kamenů z nebes“) na Stonařov a okolí dne 22. 5. 1808. Zásluhou Dr. Karla Schreiberse, ředitele c.k. přírodovědných sbírek ve Vídni, se tehdy podařilo tento přírodní úkaz důkladně vyšetřit a popsat. Tento stonařovský pád meteoritů tak stál u zrodu vědecké discipllíny zabývající se výzkumem meteorů, meteoritů a vesmírných těles.

Dále jsou zde vystaveny archeologické nálezy z výzkumu na loukách při Jihlávce a další předměty z historie Stonařova včetně původního selského kroje z doby německého osídlení. Dozvíte se i, jak to bylo o selských bouřích v letech 1712-1722, proč je ve vestibulu víceúčelové budovy zazděna soška rytíře Rolanda, proč létá vesmírem planetka nesoucí jméno Stonařov a spoustu dalších informací z bohaté historie Stonařova.

Expozice byla vybudována v rámci projektu Regionem Renesance nejen po stopách historie, v jehož rámci vzniklo celkem 12 expozic.