„Současnost školy navazuje na předchozí činnost a změny, z nichž nejvýznamnější bylo spojení tří subjektů. Středního odborného učiliště strojírenského Chotěboř, Středního odborného učiliště Štěpánov a Střediska praktického vyučování Havlíčkův Brod, k němuž došlo v roce 1998," sdělil na úvod ředitel školy František Hruška.

Jak zdůraznil, škola se svými pracovišti je významným zdrojem odborníků pro strojírenské firmy, elektroslužby, dřevařskou a nábytkářskou výrobu v regionu Havlíčkův Brod, Chotěboř a Hlinsko. „Skutečnost, že technická oblast je pro život důležitá, pramení z poznání, že k úspěšnému podnikání nestačí mít jen schopné ekonomy a obchodníky, ale také řemeslníky, techniky a konstruktéry," zdůraznil ředitel.

Za celých šedesát let existence prošly učilištěm stovky a stovky učňů. Mnozí z nich měli možnost v rámci Dne otevřených dveří, který byl součástí oslav, vrátit se do svého mládí a zavzpomínat si na učňovská léta. „Tam u toho stroje jsem dělal. Tam v té lavici jsem seděl," ozývalo se celé odpoledne v učebnách i dílnách chotěbořského učiliště.Mnozí z absolventů jsou dnes zkušenými a zdatnými řemeslníky. Někteří už odešli do důchodu, ale na svoje učiliště nedají dopustit.  „Pozvali jsme pamětníky, naše bývalé absolventy a pedagogy. Přišlo jich opravdu hodně a já mohu konstatovat s radostí, že mezi nimi stále přetrvává sympatický patriotismus," podotkl ředitel.

Štěpánovská akademie

Na svoje učňovská léta zavzpomínal například Miroslav Marek, absolvent učebního oboru truhlář ve Štěpánově. Jak prozradil, říkali učni své škole občas „štěpánovská"akademie", a ne bezdůvodně.
„My jsme ve škole prožili dobu těšně po sametové revoluci, v letech 1990 až 1993," svěřil se bývalý učeň a zavzpomínal na hodiny teorie a praxe, tak odlišné od doby strávené jen ve školních lavicích na „základce". „Musím obdivovat tu neskutečnou trpělivost našich učitelů a mistrů. Teprve při dalším studiu na Střední umělecko-průmyslové škole v Praze a na vysoké škole v Brně jsem zjistil, že nám pro další studium tito pedagogové poskytli opravdu dobrý základ, na kterém se dalo stavět," zdůraznil Marek.

Snad nejslavnějším absolventem chotěbořského učiliště je bezesporu reprezentační hokejový trenér Josef Augusta, který se v Chotěboři vyučil soustružníkem. Jakožto čestný host se zúčastnil i hokejového zápasu chotěbořských učňů a rozdal ceny těm nejšikovnějším. Jak dal okamžitě najevo, na chotěbořské učiliště nedá dopustit a rád se do jeho zdí při každé vhodné příležitosti vrací.

„Učil jsem se v šedesátých letech a vzpomínám na svoje učňovská léta jen v dobrém. Jsem přesvědčený, že řemeslo má budoucnost. Mám čtyři vnuky, ale žádný z nich na řemeslo nechce. Většina dnešních mladých chce být manažerem. Jenže tenhle stát potřebuje vyrábět a mít šikovné řemeslníky. Manažerů je už dost," povzdechl si legendární trenér. Přitom podle starostky Elišky Pavlíkové právě chotěbořské učiliště  vychovává odborníky, kteří získávají významná ocenění na renomovaných národních i mezinárodních odborných dovednostních soutěžích, kde obsazujíe většinou první místa, na trhu práce je o ně zájem.

Obory učňovské, obory s maturitou

Střední odborné učiliště technické, Chotěboř nabízí obory s maturitní zkouškou a oborůys výučním listem, nově byl zaveden obor s výučním listem elektrikář a obory s maturitní zkouškou operátor dřevařské a nábytkářské výroby a mechanik elektronik.

Tím je pokryta nabídka většiny technických oborů v regionu. Žáci mají možnost získat po úspěšném absolvování střední školy střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou, dle zvoleného oboru vzdělání.
Speciální péče je v Chotěbořivěnována žákům s specifickými vývojovými poruchami učení – dyslektikům, dysgrafikům, dysortografikům. I těmto žákům je umožněno, aby zvládli požadavky učiva a aby mohli studium úspěšně dokončit.