Na konci roku totiž skončila platnost smlouvy, kterou světelské samospráva uzavřela s dosavadním dodavatelem, tedy se společností Tedom. Uvedl to starosta města Jan Tourek s tím, že smlouva byla v platnosti plných patnáct let.

„Nový dodavatel vzejde z veřejné soutěže, kterou pro nás kompletně zajistí společnost Jansta a Nevečeřal. Spolupracovat bude s odborníky ze společnosti Enako. Chceme, aby novým dodavatelem byla silná společnost se zkušenostmi z tohoto odvětví. Předmětem tendru bude nejen zajištění pravidelných dodávek tepla v dostatečném objemu a jeho konečná cena, ale také cena za dlouhodobý pronájem teplárenské technologie a soustavy," řekl Tourek.

V této souvislosti podotkl, že město odkoupí, a to za čtrnáct milionů korun, od společnosti Tedom ta teplárenská zařízení, která firma v průběhu patnácti let ve městě pořídila a provozovala. „Nový dodavatel musí být znám nejpozději v druhé polovině roku, tedy ještě před zahájením další topné sezony," zdůraznil Tourek.

Město je připraveno i na případné zdržení, které by mohlo být způsobeno například odvoláním některého z neúspěšných účastníků tendru.
„Podle platné legislativy můžeme potřebné dodávky tepla od stávajícího dodavatele kontinuálně a smluvně zajišťovat, a to vždy na dobu tří měsíců do okamžiku, než z výběrového řízení vzejde nový dodavatel. Odběratelé se nemusejí obávat, že by o dodávky tepla přišli," vysvětlil světelský místostarosta Josef Hnik princip, kterým je v těch-to situacích účinně uplatňován Energetickým regulačním úřadem.

Město Světlá nad Sázavou odebíralo v posledních letech kolem čtyřiceti tisíc GJ tepla ročně. Odběratelé platili 621 korun za jeden GJ.