Stát zaplatí výstavbu mimoúrovňové křižovatky na trase budoucího jihovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu. Radnice tak ušetří třicet čtyři milionů korun, které investuje do oprav chodníků a silnic.

„Panu ministrovi jsme řekli, že nám velmi záleží na tom, aby křižovatka na budoucím obchvatu byla mimoúrovňová a rovněž, že jsme se tenkrát zavázali, že výstavbu zaplatíme z městského rozpočtu," uvedl starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl. Ten podotkl, že odhadem se jednalo o čtyřicet milionů korun bez DPH, včetně výstavby chodníků či podchodů. „Na lednové schůzce jsme však ministra požádali, zda by křižovatku mohl uhradit stát, jelikož je to zcela obvyklý postup u projektů, které realizuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD)," vysvětlil Tecl.

Ťok svůj slib dodržel a radnice již obdržela návrh smlouvy, kde financování této stavby přechází na stát. „Velmi si toho vážíme, jelikož díky tomu ušetříme okolo třiceti čtyř milionů korun. Město tak z vlastního rozpočtu uvolní pouze jedenáct milionů korun na drobné stavby, které souvisí s obchvatem, například chodníky," konstatoval Tecl.

Ředitelství silnic a dálnic však stále zbývá na trase budoucího obchvatu vykoupit pár posledních pozemků. „U jednoho případu však již začal proces vyvlastňování. Řízení má svá procesní pravidla a na starosti ho má příslušný úřad," řekla již dříve ředitelka jihlavského ŘSD Marie Tesařová. U zbylých pozemků jsou jednání na dobré cestě a ŘSD má příslib odkupu.

Podle Tecla je reálné, že obchvat by mohl být dokončen na jaře 2018.