Česká republika v těchto dnech zpracovává aktualizaci územních hranic třebíčských památek Unesco. „V případě pozitivní změny by tento proces mohl znamenat rozšíření hranic stávající památky Unesco o zbytek uceleného areálu národní kulturní památky," řekla krajská radní pro oblast památkové péče Marie Kružíková.

Rozšíření památky dává smysl také podle Národního památkového ústavu (NPÚ). „Dřívější klášter - dnešní zámek - tvořil v minulosti s bazilikou jeden komplex a nabízí se tak možnost narovnání tohoto formálního odtržení ve zpřesněných mapových údajích," sdělil mluvčí Jan Cieslar.

Zámku, ve kterém nyní sídlí Muzeum Vysočiny Třebíč, i celému areálu by případné rozšíření mohlo přinést více pozornosti turistů. „Určitě bychom rozšíření uvítali. Šlo by o vysoce prestižní možnost další prezentace," věří ředitel třebíčského muzea Jaroslav Martínek.

Vlastníkem zámku je Kraj Vysočina, který již dal NPÚ s případným rozšířením souhlas. „Případné schválení rozšíření statku Unesco Výborem světového dědictví napomůže k jednotnému nakládání s touto národní kulturní památkou v rámci prezentace pro nejširší veřejnost," vysvětlila radní Kružíková.

Českou republiku a třebíčské památky nyní čeká složitá a dlouhá procedura schvalování, jehož výsledek se dozvíme až v průběhu příštího roku. „V současné době probíhá zpracování podkladů pro Ministerstvo kultury, výsledek by mohl být známý někdy v polovině příštího roku," doplnil Cieslar.

Třebíč se dostala na seznam Unesco v roce 2003 jako dvanáctá česká památka. Původní zákresy odevzdané v nominačních dokumentech zahrnovaly Židovskou čtvrť a hřbitov a baziliku sv. Prokopa.