Zastupiteli Jaromíru Barákovi (HZNR!) vadilo, že město nepostupovalo běžným způsobem podle směrnice a nevypsalo zcela nové výběrové řízení, nýbrž smlouvu, která měla v březnu končit, prodloužilo.

Nevolí se netajil ani zastupitel z řad komunistů Miroslav Zahrádka. „Kdyby byli osloveni jiní operátoři, kolik by město ušetřilo? Já si myslím, že dost. Městu teď mohla vzniknout i škoda,“ namítal.

Třebíčský místostarosta Pavel Pacal hájil postup radních s tím, že výběrové řízení proběhlo interní a radní postupovali v souladu se směrnicemi města. „Samozřejmě byli osloveni ostatní operátoři. Máme obrovskou výhodu, že na našem úřadě pracuje odborník, který se službami v oblasti mobilních operátorů zabývá,“ zmínil s poukazem na to, že pracovník radnice Milan Zmátlo je dostatečně fundovaný odborník.

Malý: Nešlo přitom o střet zájmů?

Podle Pacala se městu prodloužením smlouvy podařilo vyjednat slevu 40 procent, což je prý z 30 tisíc korun měsíčně, které město provolá, výrazná sleva. „A je to sleva pro město Třebíč a jeho příspěvkové organizace, které budou ke smlouvě přistupovat v momentě, kdy jim vyprší jejich smlouvy,“ vysvětlil. Město má 26 příspěvkových organizací.

Zastupitele Vladimíra Malého (ČSSD) zajímalo, zda nešlo o střet zájmů, když pro prodloužení smlouvy hlasoval i radní Martin Svoboda z firmy Kapucín. 

 Právě firma Kapucín zastupuje na Třebíčsku mobilního operátora Telefónica O2.

Na námitky reagoval místostarosta Pacal vyjádřením: „Město Třebíč má smluvní vztah s Telefónicou O2. Společnost Kapucín Repro nikdy od města nedostala ani korunu za telekomunikační služby.“

Svoboda: Střet zájmu to nebyl

Podle Martina Svobody (Věci veřejné) je třeba zásadně rozlišovat o jaký obchodní vztah se jedná. Střet zájmu odmítl. „Jedná se o obchodní vztah mezi městem a Telefónicou O2,“ řekl s dodatkem, že podíl ve firmě Telefónica O2 nemá.

„Co se týká firmy Kapucín Repro, který má určitý obchodní vztah s Telefónicou O2 a může nabízet jejich služby či prodávat telefony, ten je omezen tím, že náš vztah s Telefónicou O2 nezakládá právo obchodovat či nabízet tyto služby subjektům velikosti měst či firem. To znamená, že jsme mimo segment trhu města Třebíče,“ hájil se Martin Svoboda.

Pro prodloužení smlouvy s Telefónicou O2 prý hlasoval proto, že práci IT pracovníka Milana Zmátla považuje za dokonalou, přinášející nemalou úsporu městu. Bývalému starostovi a nynějšímu zastupiteli za ODS Ivo Uhrovi se nelíbil princip postupu, jaký radní zvolili, když smlouvu s operátorem prodloužili. „Kde bere koalice odvahu tvrdit, že vše proběhlo transparentně,“ oponoval. Je přesvědčen, že by radní měli nyní dokázat, že konflikt zájmů v tomto případě neexistuje.

Trval na tom, aby mohl nahlédnout do nabídky, kterou město od mobilního operátora dostalo. Podle zastupitele Jaromíra Baráka došlo prodloužením smlouvy města s mobilním operátorem minimálně k porušení směrnice města. „A možná došlo i k porušení zákona o veřejných zakázkách,“ uvažoval na zastupitelském plénu. Místostarosta Pacal ale takové úvahy jednoznačně odmítl.

Výbory provedou společně kontrolu

Smlouva s Telefónicou O2 byla uzavřena na dobu určitou a měla končit v březnu letošního roku. „Pan starosta Heřman v prosinci podepsal prodloužení o tři měsíce, tedy do poloviny června, pak měla skončit, neskončí,“ komentoval situaci Barák. Prodloužení smlouvy bylo podepsáno na dobu 27 měsíců. Podle Baráka, když vyprší smlouva, mělo by být postupováno podle zákona o veřejných zakázkách a rada měla vyhlásit veřejnou zakázku na služby. Starosta Pavel Heřman (HZNR!) je ale přesvědčen, že ne vždy se výběrovým řízením podaří získat vhodného dodavatele.

Na čtvrtečním zasedání zastupitelé schválili, aby kontrolní výbor ve spolupráci s finančním výborem posoudil, zda radní postupovali správně a v souladu s platnými předpisy, když schválili podepsání prodloužení smlouvy.