„V rámci revitalizace dojde k rekonstrukci 22 přejezdů nebo přechodů. U vybraných, zejména v obcích, bude doplněn přejezd závorami. U ostatních se jedná buď o rekonstrukci stávajícího přejezdového zařízení, nebo doplnění světelného výstražného zařízení," informovala mluvčí Správy železniční dopravní cesty Kateřina Šubová.

Závory získá železniční přejezd ve Vladislavi u železniční zastávky přes silnici na Hostákov. Nové závory bude mít také přejezd přes hlavní silnici I/23 před městysem. „Světelné signalizační zařízení bude přidáno na čtyři přejezdy mezi Náměští nad Oslavou a Studencem," sdělil náměstek ředitele Stavební správy východ SŽDC Viktor Vik.

Zvýšení bezpečnosti má pomoci také zrušení přejezdu mezi Třebíčí a Vladislaví. Jde o místo, kde přes trať vede polní cesta, kousek za odbočkou na Hostákov ze silnice I/23. „Nechráněný železniční přejezd je tam krajně nebezpečný. V případě nemožnosti vyjetí zejména zemědělské techniky na hlavní silnici z důvodu silné dopravy zůstává část vozidla na přejezdu a hrozí střed s vlakem," popsala Kateřina Šubová.

Zabezpečit přejezd tak, aby k ohrožení dopravy na železnici nedocházelo, podle ní nejde. „Proto se rozhodlo zrušit přejezd a zřídit novou příjezdovou komunikaci na obsluhované polnosti pod železničním mostem," doplnila Šubová. A zmizet by měl také přejezd u vodárny. „I zde je důvodem zvýšení bezpečnosti," dodala mluvčí.

Po závorách na přejezdu v ulici Jihlavská touží již dlouho v Okříškách. Potřebují je, aby přes přejezd mohli vést bezpečně chodník. V rámci revitalizace trati se však závor nedočkají. Oficiální název akce sice zní Revitalizace trati Okříšky Zastávka u Brna, fakticky však opravy končí u Krahulova. Chodník v Okříškách přesto stavět začali, ale končit zatím bude pár metrů před přejezdem, a kousek za ním opět pokračovat. Přesto by se vytoužených závor mohli v nejbližších letech dočkat. „V současné době probíhá projektová příprava. V rámci ní jsme již podávali vyjádření. Doufáme, že v příštích dvou letech bychom se mohli závor na přejezdu dočkat," věří starosta Okříšek Zdeněk Ryšavý.