„Nyní probíhá první etapa rekonstrukce vodovodů a kanalizace. Byl tam původní vodovod a kanalizace z konce 20. let minulého století,“ informoval ředitel třebíčské divize Vodárenské akciové společnosti Jaroslav Hedbávný.

V první části první etapy pracují dělníci na části od budovy Okresního soudu po ulici Husova. „Zatím práce pokračují podle harmonogramu,“ ujistil Hedbávný. K rozšíření prací dojde na začátku letních prázdnin, kdy se uzavírka prodlouží až po křižovatku s ulicí Nádražní. První etapa skončí 30. října.

Pokračovat se v rekonstrukci bude opět v roce 2018, kdy dělníci budou pracovat v úseku od ulice Nádražní po Masarykovo náměstí.