Ty by v této momentálně nevyužívané budově měly provozovat svou zájmovou činnost. Na jednom místě by se tak mohlo kupříkladu tančit, lézt po horolezecké stěně, cvičit, hrát si s malými dětmi anebo by zde mohla vzniknout i ordinace sestry domácí péče.

CENTRUM BY NABÍDLO POTŘEBNÉ PROSTORY
Jednalo by se o komunitní centrum, které by v Kamenici nad Lipou naplňovalo potřeby tamních obyvatel, umožňovalo společná setkávání a mimo jiné poskytovalo i prostor pro veřejná projednávání potřeb a podnětů místních.

O tom, jak by zmíněné centrum, které by mělo být rovněž otevřeným prostorem, sloužícím právě tamní komunitě, mohlo vypadat, jednali ve čtvrtek odpoled-ne zástupci tamních spolků a organizací.

„Rádi bychom oživili budovu kina a dali jí nějakou novou náplň, a to tak, aby se tam mohli lidé scházet 
a byla to znovu živá budova, která by plnila smysl shromažďování lidí a jejich akti-vit," řekl na úvod čtvrtečního veřejného projednání komunitního centra v Kamenici nad Lipou místostarosta města Jaromír Pařík.

Se svým přáními, jak by měla vypadat část prostoru 
v momentálně nevyužité budově kamenického kina, se svěřila za taneční a pohybovou školu Kamdance 
i Dagmar Chrpová. „U nás
je problém, že fungujeme 
v různých prostorách v Kamenici a všude platíme nemalé nájmy. Tím pádem pak i děti mají vysoké členské příspěvky za navštěvování těchto aktivit," prozradila Chrpová.

DĚTI NAJDOU NOVÉ MÍSTO PRO TANEC I SPORT
Dodala také, že by tedy 
v komunitním centru, které v Kamenici v budoucnu nej-spíš vyroste, rádi našli prostor, kde by mohly děti jak tančit, tak i cvičit, například parkour, taekwondo a nebo gymnastiku, a kde by mohly také uskladnit cvičební pomůcky, které potřebují k vy-konávání těchto sportů.

Někteří by v potencionálním kamenickém komunitním centru nejvíce přivítali bezbariérový přístup. „Jediné, co nám nevyhovuje, je to, že sídlíme v prvním patře, takže maminky musí nechávat kočárky dole, a to není úplně dobré," řekla Petra Nejeschlebová z dětského centra Medvídek.

Úklid celého objektu by měl na starost správce budovy. „Také je tu myšlenka, že v objektu bude správcovský byt, to znamená, že bude mít svého správce, který tam bude třeba v průběhu celého dne. Služby jako například úklid anebo potřebné opravy by tak zajišťoval právě správce komunitního centra," přemítal Pařík.

Veškeré náklady na provoz centra by obstaralo město. „Co se týče nějakého finančního vypořádání, tak minimálně po dobu udržitelnosti, což je pět let, by toto všechno bylo bezplatné," dodal Pařík. Na vybudování Komunitního centra v Kamenici nad Lipou ale budou zapotřebí nemalé finanční prostředky.
Město proto počítá s dotacemi. „Podmínky dotace ale aktuálně nejsou vypsané. Protože se dotace vypisují rychle a je na to málo času, tak město vzalo na sebe zodpovědnost, že k přípravě projektu přistoupilo už teď, i když vlastně neví, na jaké podmínky se připravuje," Vlaďka Hojgrová z realizačního týmu projektu. Dodala také, že Komunitní centrum v Kamenici nad Lipou by se ale mohlo začít budovat nejdříve v roce 2018.