Už za měsíc zahájí firma Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod sanaci svahu v Dlouhé Vsi na Havlíčkobrodsku. Stavební práce přijdou téměř na šest milionů korun.

„Jedná se o úsek v délce 70 metrů na krajské silnici III/03815 u Dlouhé Vsi. Úsek s několika na sebe navazujícími zatáčkami je ve velmi špatném stavu, aktuálně jsou v kritickém místě provizorně položeny silniční panely a vnitřní oblouk části komunikace je osazen betonovými svodidly," informoval náměstek hejtmana pro oblast dopravy Libor Joukl.

Sanaci, jejíž podstatná část má trvat tři měsíce, provádí Kraj Vysočina. Po tuto dobu bude silnice zcela uzavřena a řidiči budou muset používat stanovenou objízdnou trasu. Další dva měsíce budou mít stavební dělníci na dokončovací práce, kdy už bude vozovka v provozu.

Sesuvu zabrání betonová zeď

Rada Kraje Vysočina schválila nejnižší cenovou nabídku stavební firmy Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, která práce za bezmála 5,8 milionu provede.

„Je nutná rekonstrukce dvou silničních propustků, tak aby se stabilizoval vysoký násyp, svah neujížděl a i nadále byla vozovka funkční a bezpečná," upřesnil Joukl. Aktuálně jsou na dotčeném místě provizorně položené silniční panely a vnitřní oblouk je osazený betonovými svodidly, která vozovku zužují.

„V kritickém úseku je silnice posazena na vysokém náspu, který v nejvyšším místě dosahuje zhruba 5,6 metru. Z tohoto důvodu je vozovka nestabilní a dochází k narušení násypového tělesa erozí. Na vnitřní straně oblouku již došlo k sesuvu," vysvětlil Joukl. Sanaci svahu zajistí stavbaři trvalou betonovou zdí v kombinaci s vyztuženou opěrnou zdí z betonových tvarovek. Vybraná stavební firma má s pracemi na zpevnění strmého násypu začít nejpozději v květnu letošního roku. Podstatnou část sanace by měla stihnout během následujících tří měsíců, kdy bude silnice úplně uzavřená.

Řidiči budou muset využívat stanovenou objízdnou trasu. Další dva měsíce budou mít stavební dělníci na dokončovací práce, které již budou realizovat za provozu. V minulosti byly na Havlíčkobrodsku prováděny již dvě podobně náročné sanace svahů.

Bylo to v Dobré u Přibyslavi a ve Stříbrných Horách. S tím rozdílem, že tyto stavební práce financovalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Jihlava. V obou případech bylo třeba využít speciálních roštů a zpevňovacích zásahů. Práce ve Stříbrných Horách přišly na sedm milionů korun, sanace svahu v Dobré byla investorem vypočítána zhruba stejně.

Je otázka, zda sanace svahu v Dlouhé vsi skončí za tři měsíce. V obou předchozích případech, v Dobré a Stříbrných Horách se ukázalo, že svah je v mnohem horším stavu, než se zdálo.

Za prodloužení stavby mohly pokaždé složité geologické podmínky. Například ve Stříbrných Horách byly, podle investora ŘSD po ověření stavu podloží kontrolními zkouškami, zjištěny nevyhovující parametry zejména v místech, která byla v době provádění geologického průzkumu nepřístupná. Geologové to vysvětlili nepředvídatelným vlivem puklinové vody, která po jarních deštích vyvěrá ze svahu až se zpožděním několika měsíců, a navrhli taková opatření, aby její vliv byl eliminován tak, aby mohlo být dosaženo na podkladní vrstvě armovaného svahu předepsaných parametrů.