„Interiér už je opravený, v budově vzniklo celkem deset nových bytů. Jsou určeny především pro seniory nad pětašedesát let a handicapované. Devět bytů je upraveno bezbariérově, jsou tudíž vhodné i pro vozíčkáře. Byty jsou bez pečovatelské služby s tím, že bude zajištěna externě," vysvětlil majitel objektu František Vojta. „Ubytování budu provozovat já, terénní pečovatelskou službu zajistí městys Jimramov," doplnil František Vojta.

Objekt je sice součástí městské památkové zóny, sama budova však není památkově chráněna. „Je to jeden z posledních domů na náměstí. Přesto veškeré opravy, které realizovala svitavská stavební firma, byly prováděny po domluvě s památkáři. Jejich hlavním požadavkem bylo zachování původní fasády s římsami, štuky a dalšími prvky. Tu opravujeme teprve nyní a hodláme všechno zachovat," uvedl majitel objektu. Celou rekonstrukci podpořilo dotací Ministerstvo pro místní rozvoj. „Už přijímáme i žádosti o bydlení, nastěhování bude ovšem možné až po kolaudaci. Byty s příslušenstvím a vybavenou kuchyní jsou vhodné i pro dvojice seniorů," podotkl Vojta.

Do rukou nynějšího majitele se dům dostal v roce 2014. Budova byla v té době ve zchátralém stavu, rekonstrukce byla nezbytná.

„Dle dochovaných záznamů v archivu Úřadu městyse Jimramova budova č. p. 108, o kterou jde, existovala už v období let 1746 a 1771. Lze předpokládat, že její existence je ještě staršího data, ale o tom se mi nepodařilo najít žádné hodnověrné údaje," uvedl majitel.

„V roce 1877 bylo obcí zakoupeno sousední stavení, které bylo rok předtím opraveno. Spojením obou menších budov vznikla nemovitost, v níž pak byla zřízena nová obecní hospoda zvaná U koruny. V roce 1880 byla provedena nástavba druhého nadzemního podlaží, v období 1909 až 1910 tam byla umístěna druhá třída školy. V roce 1992 však bylo ukončeno její užívání," doplnil střípky z historie budoucího domu seniorů František Vojta.