Po rekonstrukci mostu nad železniční tratí v Okrouhlici se generálky dočkají také koleje. Aby hluk a otřesy ze stavby obyvatele obce obtěžovaly co nejméně, roste tu i protihluková stěna.

„Protihlukové stěny musíme budovat v takových úsecích trati, kde nám to zákon o ochraně veřejného zdraví a o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, přímo nařizuje,“ uvedl mluvčí Správy železniční dopravní cesty Marek Illiaš. Součástí každé stavby je hluková studie, která stanoví příslušná protihluková opatření.

Rekonstrukce železnice samozřejmě ovlivní i cestující vlakem. Nepřetržitá výluka ve druhé traťové koleji je plánovaná od 12. března do 11. července letošního roku. „V této výluce proběhne rekonstrukce této koleje včetně železničního spodku, trakčního vedení a nástupiště na zastávce v Perknově,“ doplnil Marek Illiaš. Oprav se dočkají také také mosty, propustky a stávající protihlukové stěny.

Nepřetržitá výluka bude platit také v termínu od 12. července do 21. července. Stavba by měla být dokončena k 21. listopadu letošního roku.