Dále přijeli též starostové z okolních obcí pan Ing. Tomáš Škaryd starosta města Chotěboře, pan Václav Lacina z Horní Krupé, pan Milan Tichý z Dolní Krupé, pan Petr Zadina z Radostína a pan Ing. Jiří Kunc z Lípy.

Starosta obce pan Jaroslav Krédl všechny přítomné přivítal. Poté zahráli na flétničkách žáci z místní ZŠ pod vedením paní učitelky Jany Krédlové několik písniček.

Následovalo slavnostní přestřižení pásky, o které se rovným dílem podělili zástupce firmy PWB pan Václav Prášek, ředitel ČSOB pan Bc. Richard Vostrý, projektant pan Michal Topolovský a starosta obce pan Jaroslav Krédl.

Příležitost k prohlídce prostor využili během celého dne též místní občané. Pro návštěvníky připravily členky ZO ČSŽ v Rozsochatci drobné občerstvení a na panelech byly vystaveny fotografie z průběhu stavby.

Aby se mohla uskutečnit tato malá slavnost, proběhla na samém začátku v roce 2014 nejprve v obci anketa o výstavbě Domu pro seniory. Mezi občany, kteří mají zájem o dění v obci a svůj názor v anketě vyjádřili, převažovaly kladné ohlasy na výstavbu Domu pro seniory. Následně se zastupitelé obce proto pokusili o získání finanční podpory v rámci projektu „Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2015".

Tento projekt vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj a podařilo se získat dotaci ve výši 4,3 milionu korun. Stavba domu byla započata 2. října 2015 firmou PWB Stavby, která byla vybrána v řádném výběrovém řízení. Stavebním dozorem byla pověřena firma Projekt efekt z Havlíčkova Brodu, která byla rovněž vybrána ve výběrovém řízení.

Dotace musela být vyčerpána do konce roku 2015, kdy byla postavena hrubá stavba. V roce 2016 byla již stavba financována částečně z obecního rozpočtu a z úvěru u ČSOB v Havlíčkově Brodě ve výši 4,5 milionu korun. Celkové náklady činily přibližně 10 milionů korun.

V budově je celkem osm bytů, dva mají zastavěnou plochu 49 m2, ostatní asi 36 m2. Všechny jsou vybaveny kuchyňskou linkou, včetně sporáku, koupelnou a WC a přístup je ke všem bytům bezbariérový.

Žadatelé o byt musí splňovat především věkovou hranici 65 let a více. Přednost budou mít občané z Rozsochatce, neobsazené byty pak budou moci být pronajaty též zájemcům z okolí. Výše nájemného bude činit 57,20 korun/m2. Obyvatelé domu budou moci využívat služeb Oblastní charity v Havlíčkově Brodě například na dovoz obědů apod. Druh služeb se upraví podle zájmu nájemníků.

Na pozemku se nachází rovněž pergola se zahradním nábytkem, náklady na její výstavbu byly částečně hrazeny z dotačního titulu Ministerstva zemědělství, z programu „Udržování a obnova kulturního dědictví venkova", předmětem dotace byla „Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku".

Uskuteční se ještě konečné úpravy pozemku náležejícímu k Domu pro seniory. Zapojí se obecní zastupitelé společně s místními spolky. V rámci projektu neziskové organizace Sázíme stromy, která se zabývá ozeleňováním obecních prostranství, bude dodána zdarma zeleň, která bude na pozemku vysazena a minimálně pět let udržována ve stejném složení (pokud by některá rostlina uhynula, bude muset být nahrazena tou samou). Nezisková organizace připravila plánek a rozmístění jednotlivých stromů, keřů či okrasných rostlin.

Výsledkem by mělo být nejen příjemné prostředí pro obyvatele domu, ale též návrat k původním rostlinám a dřevinám, typickým pro tento ráz krajiny a nadmořskou výšku.

Po kolaudaci stavby se byty během tří měsíců pronajmou. První nájemníci by tak mohli v nových bytech oslavit již letošní vánoční svátky.

Lenka Hyršová