V dohledné době to však nebude možné. Obec totiž nemá schválený územní plán.

„Není to ale naše vina. Už v roce 2008 jsme poslali aktuální podobu našeho územního plánu na magistrát města Jihlavy, který ho měl schválit. Dosud se tak nestalo, úřad s námi nekomunikuje odpovídajícím způsobem," posteskl si starosta obce Josef Málek. Jak zdůraznil, za tu dobu, kdy územní plán obce Věžnice zřejmě uvízl v úředním šuplíku na jihlavském magistrátu, uběhlo několik let.

Zákony se mění

Za tu dobu se v Česku dokonce dvakrát měnily zákony. „To v reálu ale znamená, že územní plán musíme z původní verze nechat předělat. Třeba už s ohledem na digitalizaci území, která u nás proběhla, protože některé změny jsou dost podstatné. Oslovili jsme už našeho projektanta, do změny investujeme asi 130 tisíc korun," sdělil starosta.

Například jeden ze zásadních zákonů se týká takzvané půdní bonity. „To znamená, že na půdách označené stupnicí jedna a dvě se nesmí nic stavět. A to se týká právě okolí naší obce. Tady se většina půdy, co víme, pohybuje právě v této kategorii, takže šance stavět v nejbližším okolí třeba rodinné domky pro nás padá," vysvětlil místní situaci starosta Málek. Jak ale dodal, obec potřebuje, aby nestárla a rozrůstala se, což je možné tehdy, když se do Věžnice budou stěhovat mladé rodiny.

Nicméně šance existuje. V obci je už dlouhá léta opuštěný areál bývalého Jednotného zemědělského družstva. „Chtěli bychom tento areál odkoupit, celé území rekultivovat a vytvořit na něm třináct nových stavebních parcel. Ovšem museli bychom si na to vzít úvěr nejméně devět milionů a ten nemůžeme vzít, když nemáme potřebné podklady, to znamená územní plán," konstatoval starosta s tím, že územní plán samozřejmě ještě musí projednat zastupitelé a seznámit s tím občany, čímž se celý proces opět prodlužuje.

Hlavní osobou, která podle starosty Josefa Málka za schválení územního plánu obce Věžnice na jihlavském magistrátu konkrétně odpovídá, je Tomáš Lakomý, vedoucí úřadu územního plánování magistrátu města Jihlavy.

„Rád bych upřesnil několik věcí. Územní plán neschvaluje náš úřad, ale obec. Na pořízení územního plánu spolupracují tři subjekty, což je pořizovatel, který připravuje zadání, projednává návrh, odpovídá za správnost procesu. Dále zpracovatel, což je v tomto případě architekt Psota, který zpracovává návrh a odpovídá za urbanistickou kvalitu, a obec, která schvaluje zadání, rozhoduje o dalším postupu a územní plán schvaluje," reagoval vedoucí úřadu Tomáš Lakomý.

Proces a rychlost pořízení každého územního plánu ve městě či obci závisí podle jeho slov na spolupráci obce, pořizovatele a zpracovatele, projednání s dotčenými orgány a nakonec s veřejností na zastupitelstvu.

„Při pořizování každého územního plánu se mohou vyskytovat různé problémy," podotkl Lakomý.

V případě Věžnice například došlo k digitalizaci katastru nemovitostí.

„A proto bylo třeba přepracovat celou dokumentaci. Poslední schůzka zpracovatele, pořizovatele a obce Věžnice proběhla v květnu 2016 a byl na ní dohodnut postup dokončení územního plánu. Návrh územního plánu je třeba upravit, projednat s veřejností, a pokud se nevyskytnou další problémy, může být předložen zastupitelstvu obce ke schválení, reálný termín je asi šest měsíců," dodal Lakomý.