Kompletní přehled o všech veřejných sbírkách a jejich evidenci měl až doposud pouze Krajský úřad Kraje Vysočina. „Od pondělí 18. září je seznam v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách kraje,“ informovala o novince tisková mluvčí Kraje Vysočina Eva Neuwirthová.

Seznam byl do současnosti k dispozici v papírové formě a nahlédnout do něj pro veřejnost bylo sice možné, ale rozhodně ne pohodlné. Zájemce se mohl ohlásit a přijet do seznamu nahlédnout nebo zatelefonovat s konkrétním dotazem na danou sbírku. „Nebylo to ale možné takto dálkově,“ konstatovala Neuwirthová.

Lidé se tak mohou dostat k podrobnostem o veřejných sbírkách, které na území kraje existují a které Krajský úřad Kraje Vysočina schválil. K dipozici jsou informace o pořadateli veřejné sbírky, jejímu účelu či době konání. Nechybí ani přesný popis, jakou formou je sbírka konána, ať už se jedná o prodej předmětů, sběrací pokladničky nebo zvláštní bankovní účet. „Kraj osvědčuje veřejné sbírky, které chtějí konat právnické osoby a obce sídlící na Vysočině,“ prozradila tisková mluvčí. „Fyzická osoba pořádat veřejnou sbírku nemůže,“ dodala.

Žadatelé musí dodržovat přesné právní postupy. „Žadatel musí na Kraj Vysočina zaslat oznámení o konání veřejné sbírky, včetně příloh dle zákona číslo 117/2001 Sbírky, o veřejných sbírkách, ve znění pozdějších předpisů,“ upřesnila Eva Neuwirthová.

Podle slov tiskové mluvčí však doposud nenastal případ, kdy by nějaká sbírka byla zamítnuta. Krajský úřad Kraje Vysočina od začátku roku 2013 do 30. srpna letošního roku evidoval celkem sedmdesát pět probíhajících sbírek.

Nejčastěji veřejné sbírky pořádají občasná sdružení. „Co se týká využití výtěžku ze sbírek, tak převahu mají sbírky pro postižené a nemocné, pořízení přístrojů do nemocnic a na opravu kulturních památek,“ vyjmenovala Neuwirthová.

Statistiku o výtěžcích na konkrétních místech Krajský úřad Kraje Vysočina nemá. „Jelikož veřejné sbírky se v současné době mohou konat i na dobu neurčitou, tak nelze s přesností říci, v kterých okresech se vybírá více,“ podotkla Neuwirthová.

Existují ale i veřejné sbírky, které Kraj Vysočina neschvaluje, ve své evidenci je nemá, přesto se ale na území kraje konají. Patří k nim například Světluška, která se uskutečnila během minulého týdne, nebo Srdíčkové dny, které na území celé České republiky odstartovaly nyní. „Osvědčení s celorepublikovou působností máme od Magistrátu hlavního města Prahy,“ prozradila Barbora Mocová, PR manažerka nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška.

Sbírkové dny Světlušky, která v letošním roce oslavila své patnácté výročí celorepublikové sbírky, se konají jednou za rok vždy v září. „V současné době probíhá svoz peněz. Kolik se podařilo během sbírky vybrat, zveřejní Světluška na benefičním koncertě pro Světlušku, který se odehraje 21. října v Pražské křižovatce,“ vysvětlila Mocová.

V loňském roce Světluška na přímou pomoc nevidomým a organizacím, které jim pomáhají, rozdělila přes 17 milionů korun. „V Kraji Vysočina získala příspěvek Společnost pro ranou péči, Tyflocentrum Jihlava, anebo sdružení Slepíši,“ vyjmenovala PR manažerka. „Celkem přispěla Světluška na činnost organizací pomáhajících také v Kraji Vysočina částkou téměř 5,9 milionů korun,“ zdůraznila