„Zdroje u Heraltic dávají kolem deseti litrů za vteřinu, to je minimálně o polovinu méně, než by měly dávat,“ popsal ředitel třebíčské vodárenské společnosti Jaroslav Hedbávný.

Podzemní zdroje pokrývají ani ne desetinu celkové spotřeby vody na Třebíčsku. Většinu vody vodárenská společnost čerpá z Vranovské přehrady. Ani tam není situace růžová. Kdo na přehradu v minulých dnech zavítal, mohl vidět, že vody je nádrži viditelně málo. A hladina každým dnem klesá, denně o sedm centimetrů. Do přehrady totiž přitéká méně vody, než kolik jí vodohospodáři musejí odpouštět do koryta pod přehradou.

„Na konci minulého týdne byla hladina osm metrů pod přelivem. Je to poměrně dost, avšak z hlediska objemu vody, který odebíráme, zatím nepředpokládáme nějaká omezení nebo kritický scénář,“ sdělil ředitel Hedbávný.

Na stavu vody se podepisuje dlouhotrvající sucho a nepříliš vydatné srážky. Přestože v minulých týdnech pršelo, na stavu podzemních vod se to neprojevilo vůbec. Zlepšení situace si ředitel vodárenské společnosti slibuje od podzimních a zimních měsíců. „Doufám, že nějaké podzimní srážky budou. A zima, pokud stav nezlepší, pokles alespoň zastaví,“ řekl.

Vody ubývá i v přehradě Mostiště. Hladina je tam dva metry pod maximem, denně klesá o čtyři až pět centimetrů. Podle vodohospodářů není důvod k neklidu.

„Naplněnost zásobního prostoru je stále dostatečná. Aktuálně je celých 82 procent zásobního prostoru přehrady naplněno,“ sdělila mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová.

Dostatečnou zásobu vodu má podle ní i vranovská nádrž, i když ta je naplněna už jen z poloviny. „I přes srážkový deficit a vysoké teploty jsou na všech vodních dílech zajišťovány odtoky a odběry dle platných manipulačních řádů. V současné době dochází na nádržích ke slabému poklesu hladin z důvodu nadlepšování průtoků v tocích pod nádržemi a odběrům pro vodárenské účely,“ popsala mluvčí.

Spotřeba pitné vody na Třebíčsku je 4,5 milionu kubíků za rok. Z toho tři miliony kubíků vodárenská společnost vyrobí z vranovské vody, milion přivede z Mostiště a půl milionu čerpá z Heraltic a dalších drobných podzemních zdrojů.