V roce 1421 ji měl, a to právě na Lipnici, dokončit augustiniánský mnich Matouš, který z roudnického kláštera prchl před husity. Do USA se tento vzácný a latinsky psaný manuskript dostal ze soukromé sbírky ve Švýcarsku.

„O existenci Lipnické bible jsme se dozvěděli náhodou, a to na výstavě, která byla uspořádána u příležitosti výročí vzniku Stížného listu české a moravské šlechty proti upálení mistra Jana Husa. O její zapůjčení usilují společně s námi i kolegové ze spolku Za záchranu rodného domu malíře Jana Zrzavého v Okrouhlici," řekl kastelán hradu v Lipnici nad Sázavou Marek Hanzlík. Ten upřesnil, že Lipnická bible by se na Lipnici měla vrátit v roce 2021 na dobu asi dvou měsíců. Stala by se stěžejním exponátem výstavy, nazvané Příběh Lipnické bible, uspořádané u příležitosti šestistého výročí jejího vzniku.

„Před několika dny jsme o tomto projektu jednali s představiteli Museum of the Bible z Oklahomy a Washingtonu DC. Konkrétně pak s ředitelem sbírek Davidem Trobischem a s Gabriele Holthuisovou. Ti si v doprovodu kastelána Marka Hanzlíka, starosty Okrouhlice Luboše Pospíchala a členů spolku prohlédli hrad v Lipnici nad Sázavou, vybrali vhodné prostory a projednali rámcově organizační přípravu zmíněné expozice," uvedl za okrouhlický spolek Ladislav Langpaul a dodal, že kromě výstavy spolek připravuje i historickou publikaci Příběh bible 1421. „Pracuje na ní autorský tým vedený Lucií Doležalovou. Kniha vyjde před zahájením výstavy. Záměrem obou projektů je nejen představení historického rukopisu, ale především jeho začlenění do širšího historického kontextu včetně toho, čím příběh takzvané Lipnické bible hovoří k dnešku," podotkl Langpaul.

Lipnice nad Sázavou se tak s největší pravděpodobností, a za několik málo let, stane místem skutečně zajímavé kulturní události.

„Věřím, že se nám vše podaří dotáhnout do zdárného konce. Američané jsou velmi vstřícní a myšlenka výstavy se jim zamlouvá. Svědčí o tom rovněž prohlášení Davida J. Trobische, který navrhl, aby v souvislosti s výstavou byla do Lipnice nad Sázavou svolána i mezinárodní vědecká konference," uzavřel Hanzlík.