Silnými stránkami byly u Žďáru shledány stabilní provozní výsledky a nízká zadluženost, ke slabším patří poměrně ambiciózní plán kapitálových výdajů, nicméně ve srovnání s dalšími sídly Žďár dopadl velmi dobře.

„Žďár vykazuje solidní provozní výsledky, v porovnání s ostatním městy v ČR se však drží pod průměrem. V roce 2016 dosáhl provozní přebytek města 16,9 procenta provozních příjmů, což je mírný pokles oproti 17,7 procenta v roce 2015. V následujících dvou letech se dá očekávat stabilizace provozních výsledků kolem úrovně 17 procent běžných příjmů, což je dostatečné ke krytí dluhové služby u části kapitálových výdajů města,“ uvedl Igor Ovčáčík z ratingové agentury Moody's.
Na růstu běžných příjmů města se odrazil dvanáctimilionový výpadek z odvodu loterií, které Žďár na svém území zakázal už s rokem 2015. Výnosy ze sdílených daní naopak vzrostly.

Čistý dluh Žďáru by se měl v důsledku čerpání nového čtyřicetimilionového úvěru zdvojnásobit, a to na asi 15 procent provozních příjmů z loňských 7,5 procenta. „Přesto zůstává zadluženost v porovnání k průměru za města v ČR, který činí 34 procent provozních příjmů ke konci roku 2016, poměrně nízká,“ poznamenal Ovčáčík.

Čistý celkový dluh Žďáru dosahuje 65 milionů korun. „Ještě stále na nás leží financování relaxačního centra, Neumannovy ulice a části obchvatu v průmyslové zóně, a pak jsme si letos brali ještě některé další úvěry. Musím však s radostí konstatovat, že úvěr na relaxační centrum, který nebyl tak výhodný, jsme si nechali přefinancovat, takže nyní máme všechny úvěry pod jedno procento úrokové sazby,“ vyjádřil se žďárský starosta Zdeněk Navrátil.

Výhled investic do roku 2021 počítá s navýšením kapitálových výdajů na asi 30 procent, přičemž poslední dva roky byly mírně nad 20 procenty. „Dopady na rozpočet by však měly být zmírněny značným podílem dotací z evropských fondů na plánovaných projektech stejně jako pravděpodobným rozložením jejich realizace do delšího časového období,“ přiblížil Ovčáčík.

K nejvýznamnějším žďárským projektům pro nejbližší roky patří zejména příprava inženýrských sítí pro další parcely v lokalitě Klafar, rozšíření průmyslové zóny či rekonstrukce kanalizačních a vodovodních rozvodů a nové povrchy některých ulic.