„V našem městě platí zákaz konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích v lokalitách uvedených ve vyhlášce z roku 2009. Vyhlášku jsme vydali kvůli zajištění ochrany veřejného pořádku. Jedná se především o místa v blízkosti mateřských, základních a středních škol, kolem vlakového nádrží, o celé centrum města od zimního stadionu přes náměstí, autobusové nádraží, lokality v Zámostí i Podklášteří a v městských sadech a parcích nebo na veřejných autobusových zastávkách,“ informovala mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová.

Město stanovilo také sankci za neuposlechnutí. Tamní strážníci mohou za nedodržení zákazu popíjení alkoholu v bezalkoholových zónách udělit pokutu až do výše deseti tisíc korun. „Pokud chce někdo pořádat na veřejných prostranstvích akci, kde se alkohol prodává, musí si na radnici zažádat o výjimku z uvedené vyhlášky. Nejčastěji žádají pořadatelé veřejných kulturních akcí,“ doplnila Irini Martakidisová.

Ani Žďár nad Sázavou není k těm, kteří si otevřou na „zakázaných“ místech plechovku piva či láhev vína, shovívavý. Naopak, sankce za podobný prohřešek je tam mnohonásobně vyšší. Za nedodržení vyhlášky hříšníkovi totiž hrozí až stotisícová pokuta. „Vyhláška města Žďáru nad Sázavou o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství byla schválena v roce 2016. Cílem bylo zpříjemnit pobyt občanům města na veřejných prostranstvích a omezit pohyb silně podnapilých osob. Vyhláška platí teprve třetí rok a jisté pozitivní dopady lze již nyní sledovat. Za porušení vyhlášky může být udělena pokuta až do výše sto tisíc korun. Od zavedení vyhlášky ovšem žádná sankce udělena nebyla,“ nechal se slyšet mluvčí Žďáru nad Sázavou Jakub Axman.

Stejně přísná je také pelhřimovská radnice, která ke schválení vyhlášky, jež stanovuje bezalkoholové zóny, přistoupila v roce 2010 po domluvě s Policií České republiky. „Za nedodržení vyhlášky hrozí pokuta do výše sto tisíc korun, záleží dle rozsahu závažnosti,“ potvrdila Andrea Unterfrancová z Městského úřadu Pelhřimov.

„Vyhláška svůj účel splnila, snížil se zásadně počet takovýchto přestupků,“ dodala Andrea Unterfrancová.

Také v Pelhřimově mají přesně definována místa, kde je zakázáno požívání alkoholických nápojů. Dlouhý seznam zahrnuje například děkanskou zahradu, městské sady nebo veřejná prostranství mezi obchodní akademií a gymnáziem. „Vyhláška se nevztahuje na ty části veřejných prostranství, na kterých je povoleno umístění restaurační zahrádky, stánkový prodej, pořádání trhů či jiných společenských a kulturních akcí,“ poznamenala Andrea Unterfrancová.

Stotisícová pokuta za pití alkoholu na „lihuprostých“ místech hrozí i v Havlíčkově Brodě. „Město Havlíčkův Brod má vyhlášku o požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství od roku 2009. K tomuto kroku nás vedlo především udržování pořádku a klidu na frekventovaných místech, jako je například autobusové a vlakové nádraží či nemocnice. Podle vyjádření ředitele městské policie Jana Pavlíka došlo na základě častějších kontrol těchto míst ke snížení počtu přestupků,“ sdělila havlíčkobrodská tisková mluvčí Alena Doležalová.

I krajské město se přidalo k dlouhé řadě míst se stanovenými bezalkoholovými zónami. „Vyhlášku máme, k jejímu vzniku vedly problémy s požívání alkoholických nápojů například na náměstí a v parcích, a také velmi obtížné postihování jednání, které sice kolemjdoucí obtěžuje, ale není přestupkem,“ vyjádřil se mluvčí jihlavské radnice Jaroslav Šnajdr.

V případě sankcí je ovšem Jihlava mnohem benevolentnější než jiná města na Vysočině. „Za porušení vyhlášky může být uložena pokuta do výše jeden tisíc korun,“ prozradil Jaroslav Šnajdr.

Ne všude je ale pití alkoholických nápojů na veřejnosti problémem. Pro některá města Vysočiny naopak podobné jednání nepředstavuje žádné komplikace. Tedy alespoň ne tak velké, aby je musela řešit vyhláškou. „Město Humpolec vlastní vyhlášku nemá. A v tuto chvíli ani nezvažuje její přijetí v budoucnosti,“ vysvětlila postoj Humpolce mluvčí tamní radnice Aneta Slavíková.

Podobně jsou na tom i v Polné. „Dané téma se v Polné neřeší, ani se nepřipravují nějaká zásadní opatření,“ přidal se Jindřich Skočdopole, starosta města Polná.

A pít alkohol na veřejných prostranstvích bez hrozby možné pokuty je možné také v Novém Městě na Moravě nebo v Telči. „Vyhlášku nemáme a s tímto problémem se naštěstí v Telči nepotýkáme,“ potvrdil starosta Telče Roman Fabeš.