Klášterní noc spojuje hudbu, kreativitu a život v klášteře netradičním způsobem. Pracovníci zámku připravili na sobotní odpoledne a večer speciální program, který v 15 hodin svým úvodním slovem zahájí manželé Marie a Constantin Kinští.

Návštěvníci se pak budou moci účastnit komentovaných prohlídek areálu zámku, absolvovat trasu Po stopách Santiniho, navštíví také expozice Umění baro-ka ze sbírek Národní gale-rie v Praze. Prohlídky jsou vhodné i pro děti.

Výrazným tématem letošní Klášterní noci je Hildegarda z Bingenu. „O této křesťanské mystičce, přírodovědkyni, lékařce, hudební skladatelce a spisovatelce a jejím duchovním přesahu do 21. století je připravena přednáška a ukázky z díla Daniely Velebové, brněnské klavíristky a docentky na katedře klávesových nástrojů Hudební fakulty Janáčkovy Akademie múzických umění," uvedl Milan Deutsch z propagace zámku. Přednáška začne v 18 hodin a hostit ji budou zámecké freskové barokní sály.

V duchu rozvoje kreativity se ponesou semináře pro děti v Muzeu nové generace literární dílna se spisovatelem Pavlem Kosatíkem nebo dobová výtvarná dílna.

Ateliér Fléra se ve své přednášce a komentované prohlídce zaměří na zahradní architekturu. Návštěvníci budou také moci ochutnat ukázky dobové kuchyně a zakoupit si tematické produkty.

Hudební perličkou akce bude koncert Salve Regina Pražských pěvců v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše.

Po koncertě, kolem 20.45 hodin, se pak z baziliky v areálu bývalého kláštera vydá průvod k poutnímu kostelu svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře. „Tam večerní program vyvrcholí. Diváci se mohou těšit na koncert Petry Lavičkové, Kateřiny Šteidlové a Barbory Rakušanové K poctě Panny Marie," doplnil ještě Milan Deutsch.

Program ve 22 hodin zakončí slovem na dobrou noc Vladimír Vojtěch Záleský, duchovní správce farnosti Nanebevzetí Panny Marie.

Vstupné stojí 200 korun. Pro seniory, děti, studenty nebo držitele průkazu ZTP/P je vstupenka za 100 a rodinné vstupné (dospělí a děti od 6 do 18 let) vyjde na 300 korun.