Jak informoval správce kamenického zámku Luboš Venkrbec, v plánu je stěhování sbírkových předmětů 
z prvního patra severního křídla. „Jde o sbírku textilu, uměleckého kovářství a grafiky," vyjmenoval Venkrbec. Doplnil, že tyto exponáty návštěvníci kamenického zámku neměli možnost vidět, jelikož jsou uloženy v depozitních prostorách.

Až ovšem UPM sbírky 
z Kamenice odveze, z depozitářů by se mohly stát nové prostory pro expozice. „Stěhování vidíme pozitivně, protože se nám uvolní místo, které bychom rádi využili pro nové exponáty," podotkl rozhodnutí UPM správce zámku.

Návštěvníci se 
o historii zajímají

Podle slov mluvčí UPM Michaely Kindlové se už plány na novou expozici pomalu rýsují. „Rádi bychom se zde věnovali dalším tématům. Ve spolupráci s Národním památkovým ústavem bychom chtěli připravit expozici 
k historii zámku, zejména 
o rodině Geymüllerů, ale chceme připomenout i jeho využití jako ozdravovny," nastínila Kindlová. Dodala, že 
v této souvislosti by rádi oslovili veřejnost, která by 
k těmto tématům mohla něco říci a případně vyhledat zajímavé informace.

Téma nové expozice se Lubošovi Venkrbcovi zamlouvá. „Naši návštěvníci se hodně vyptávají na historii zámku 
a jeho majitele. Taková výstava tu totiž dosud chybí," zmínil správce kamenického zámku postřeh z praxe, jenž by se měl stát minulostí.

Jiné zásadní změny by 
v souvislosti s otevřením centrálního depozitáře v Praze neměly kamenickou pobočku UPM v brzké budoucnosti zasáhnout. „Na zámku ponecháme sbírku hraček, neboť toto téma si zde díky festivalu Hračkobraní získalo oblibu. Formě jejího zpřístupnění a vyžití se ve spolupráci s unií výtvarných umělců a kamenickým muzeum budeme nadále věnovat," ujistila mluvčí UPM Kindlová.

Ani výjimečná expozice nábytku z období od první poloviny devatenáctého století do konce dvacátého století se 
z kamenického zámku stěhovat nebude. „Rovněž neuvažujeme o žádných změnách chodu zámku. Otevírací doba, samostatný přístup do expozic v podzemí a přízemí a prohlídky expozic v prvním patře s doprovodem zůstávají beze změny," doplnila Michaela Kindlová.

Mluvčí UPM také podotkla, že na zámku v Kamenici nad Lipou je velmi patrná změna strategie využívání jeho prostor. „V roce 1998 UPM přebíralo zámek s tím, že zde vytvoří pouze depozitáře a že zámek zůstane veřejnosti nepřístupný," připomněla zajímavou skutečnost Kindlová.

Hned v začátcích rekonstrukce zámku však došlo ke změně strategie. „Při opravě vznikly v podzemí a přízemí expoziční prostory pro veřejnost a depozitáře byly umístěny do prvního patra. V jižním křídle byl později zpřístupněn depozitář nábytku. Do objektu jsme smluvně přijali také kamenické městské muzeum, které tu má depozitáře, kanceláře, slavnostní síně a podobně, takže zámek je celoročně využíván pro kulturní aktivity města," vylíčila vývoj Kindlová a ještě dodala, že nadcházející úpravy severního křídla definitivně plány 
z roku 1998 změní v převahu expozic na zámku.

Vedle sbírek z Kamenice nad Lipou se do nového centrálního depozitáře UPM 
v pražských Stodůlkách přesune více než půl milionu sbírkových předmětů z dalších poboček muzea. Základní kámen pětipodlažní nízkoenergetické budovy byl položen v červenci 2014. Projekt stavby vypracovala pelhřimovská firma AS Project CZ, depozitář postavila jihlavská společnost PSJ.