„Rozpočet se poslední tři roky naplňuje pozitivně, to znamená, že jak rostla ekonomika, tak rostly i příjmy města. Jsem tomu rád, protože jsme nebyli vystaveni tomu, že bychom konec roku trávili v záporných číslech," podotkl starosta Vlastimil Bařinka (SOMB).

Největším výdajem roku 2017 bude rekonstrukce náměstí Míru. Centrum města by se příští rok mělo změnit do podoby, jakou už má Purcnerova ulice nebo náměstí ČSA. Turisticky zajímavý střed Budějovic tím získá jednotný ráz.

Změny na náměstí Míru se dotknou dlažby na chodnících, laviček a zeleně. Stát to má přes 18 milionů korun. „I lidé se mě na to ptají: Na to si město vezme úvěr?" tázal se zastupitel Petr Stejskal (Strana svobodných občanů).

Starosta odvětil, že radnice na tyto investice použije vlastní ušetřené prostředky z minulosti. Nebude tedy spoléhat na dotace.

Velkou investicí také bude položení inženýrských sítí v lokalitě Zahrádky, kde vznikne rodinná zástavba. Příprava stavebních míst vyjde jen v příštím roce na přibližně jedenáct milionů korun. Celkové výdaje města přesáhnou v roce 2017 částku 143,5 milionu korun. Oproti předchozím rozpočtům je v tom novém několik změn. Jednu z nejviditelnějších obsahuje kapitola sociálních služeb. Náklady na ni sice budou srovnatelné s minulými, nově však neobsahují příspěvky organizacím, které pracují s lidmi v nouzi. „Tyto věci se budou řešit přes náš mikroregion," vysvětlil Vlastimil Bařinka.

Tím se rozpočtové výdaje města v kapitole sociálních služeb sice sníží, o podobnou částku ovšem vzrostou. Půl milionu korun si totiž vyžádá zřízení a existence koordinátora sociálních služeb. „Potřeba zřízení této pozice vychází z několika strategických dokumentů města. Je to výhodné i z pohledu získání dotací do sociální oblasti," vysvětlila vedoucí sociálního odboru města Jana Loiblová.

Více peněz si vyžádá také městská policie. Výdaje meziročně vzrostou o tři sta tisíc na 4,3 milionu, a to i kvůli stěhování služebny.