„Letos jsme se rozhodli, že do programu obnovy kulturních památek zařadíme i architektonické cenné stavby, které nejsou kulturními památkami. Město má seznam těchto objektů," uvedl starosta Žďáru Zdeněk Navrátil. Do tohoto seznamu patří i bytové domy se sgrafitovou výzdobou na fasádách, které se v 50. letech stavěly ve čtvrti Stalingrad pro zaměstnance podniku Žďas.

V minulosti radnice opakovaně finančně podpořila majitele domů, kteří projevili zájem sgrafita zachovat, příspěvek byl do výše padesát tisíc korun.

Stávající návrh musí ještě schválit zastupitelé. Částka bude oproti loňsku s ohledem na rozšíření programu navýšena o půl milionu korun. „V návrhu je 1,6 milionu korun, loni bylo vyčleněno 1,1 milionu. Maximální výše příspěvku na obnovu kulturních památek je půl milionu, minimální padesát tisíc. Maximální výše v návrhu na obnovu architektonicky cenných staveb činí sto tisíc, minimální pět tisíc korun," vyjmenoval žďárský místostarosta Josef Klement. V součtu tak i s dřívějším příspěvkem na opravu sgrafit mohou majitelé domů získat sto padesát tisíc korun.

„Teoreticky to možné je. Chceme vlastníky motivovat zajímavější finanční částkou, aby sgrafita při zateplování domů zachovali, což je dražší než zhotovení běžné fasády. Uvidíme, jestli budou mít majitelé domů o tuto podporu zájem," dodal Navrátil.