Hejtmanství si od toho slibuje úsporu i případný zisk z prodeje budov.

Organizační změny mají vyřešit nedostatek studentů, ekonomické propady, zároveň by ale měly být zachovány všechny stávající obory. První změny by měly přijít už počátkem příštího roku.

„Kroky, které nyní děláme, jsou naprosto nezbytné k tomu, aby krajské školství jako celek mohlo fungovat. Současné uspořádání středních škol potřebuje změnu, musí se přizpůsobit poptávce trhu práce, efektivně využívat budovy, vytvářet stabilní školní celky a také dbát na specializaci pedagogických pracovníků," vysvětlila radní Kraje Vysočina pro školství Jana Fialová s tím, že nynější koncepce navazuje na tu z před tří let, kterou se nepodařilo uvést v život. Nový dokument by měl být dokončen nejpozději 1. září 2014.

Síť z center

V praxi to má znamenat vybudování takzvaných center odborného vzdělávání, která by měla vytvořit páteřní síť středních škol. „V současné době funguje v Třebíči Centrum stavební, zastoupené Střední školou stavební, ve stejném režimu bude středoškolské obory nabízet Centrum odborného vzdělávání pro obchod a služby prostřednictvím hotelové školy a obchodní akademie a Centrum technického vzdělávání, zastoupené střední průmyslovou školou a střední školou řemesel," představila Fialová.

Ředitelka hotelové školy Libuše Kolářová vítá hlavně zachování stávajících oborů. „Kraj chce zabránit, aby některé z té široké škály zanikly. V minulosti museli studenti dojíždět do Brna nebo do Jihlavy, dnes mají takové možnosti v Třebíči a měli by je mít i v budoucnu," zmínila jedno z pozitiv krajské koncepce.

Fialová obhajuje koncepci hlavně s ohledem na nemalé finanční úspory, které by slučování škol mělo přinést. Uvolnit se má na Vysočině až pět budov, což by znamenalo každoroční provozní úspory nejméně pět milionů korun. Dalších patnáct milionů by kraj mohl získat jejich prodejem. „Uspořené peníze budou moci využívat přímo ředitelé, například na zvýšení platů učitelů nebo nákup vybavení," přislíbila radní pro školství.

Sloučením obchodní akademie a hotelové školy by se měla uvolnit jedna budova. „Nebude to ale žádná z těch hlavních, protože ty jsou kapacitně naplněny. Nevyhovující je tělocvična hotelové školy, v budoucna by měli její studenti využívat tu naši," sdělil ředitel OA Pavel Svoboda.

Dalším finančním důvodem hovořící pro koncepci je podle krajské radní Fialové úspora spojená s efektivním využívání pedagogického sboru, ročně by to mělo být přes 7,6 milionů korun. Ředitelé si ale žádný masivní úbytek učitelů na svých školách nepřipouštějí. „My jsme sloučením už v minulosti prošli (Integrovaná střední škola obchodní a kožařská a Odborné učiliště Třebíč se v roce 1998 sloučilo se Středním odborným učilištěm Náměšť nad Oslavou poznámka redakce), a efektivní práci tak náš pedagogický sbor odvádí už několik let," poznamenala Kolářová.

Ani učitelé obchodní akademie by o svá místa přijít neměli. „Pokud nedojde k rušení oborů, což kraj garantoval, nemělo by k žádnému dramatickému propouštění dojít. Něco jiného je snižování počtu učitelů přirozeným úbytkem, to ale nesouvisí s koncepcí, ale s úbytkem studentů. Viditelnou změnou v rámci koncepce by mohl být snad jen úbytek jednoho ředitelského místa," řekl Svoboda.

Ke koncepci se nechtěl vyjadřovat ředitel střední školy řemesel Jaroslav Donutil. „K 31. 7. mi končí funkční období a rozhodl jsem se o něj dál neucházet. V době slučování už budu v důchodu, a nehodlám svůj postoj vnucovat svému nástupci," řekl.

Problematika slučování se ale zřejmě nevyhne současnému řediteli střední průmyslové školy Zdeňku Borůvkovi. „Nepůjde o změnu, ke které dojde ze dne na den, teď je jasné, že školy pokračují v nejbližší době dál a samostatně," mínil s tím, že studentů se koncepce v žádném případě nedotkne. „Obory zrušeny nebudou, navíc ani nelze zrušit ten, který je pro daný rok otevřen a navíc jsou v něm studenti," podotkl Borůvka a doplnil jej Pavel Svoboda. „U nás bude platit, že kdo nastoupil na obchodní akademii, dostuduje obchodní akademii."

Osud koncepce mají v rukou krajští zastupitelé. „Zda vstoupí v platnost rozhodnou 25. června," podotkl Svoboda.