„Vystupující proberou aktuální situaci související s tímto vodním dílem a zamyslí se nad možnostmi jeho dalšího rozvoje. Kromě různých odborníků se svými příspěvky vystoupí i starostové obcí, které v okolí Želivky leží. Dá se očekávat, že právě jejich podněty a připomínky budou velmi konkrétní a reálné," uvedla za pořadatele Jitka Fialová.

Stěžejními tématy budou nejen doprava a urbanismus, ale i velmi ožehavá problematika znečišťování vodní nádrže, která pitnou vodou zásobuje především Prahu. Do Želivky totiž stékají nejen četné splachy z okolních obhospodařovaných polí, ale znečišťují ji i fekálie. „Vyšlo najevo, že do nádrže unikají splašky ze zhruba patnácti set domácností," upozornil Zdechovský.

V průběhu konference, která začíná ve 14 hodin, vystoupí například bývalý ministr životního prostředí Bedřich Moldan, generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala či ředitel Výzkumného ústavu vodohospodářského Mark Rieder.