O obnově zeleně rozhodl posudek. „Před plánovanou revitalizací pelhřimovských Městských sadů bylo provedeno odborné posouzení dřevin. Dohromady odborníci posoudili čtyři sta deset kusů dřevin," řekl Josef Slavětínský, vedoucí odboru životního prostředí.

Městský úřad v Pelhřimově povolil pokácet celkem osmapadesát stromů. Dalších patnáct čeká ještě tahová zkouška, jejíž výsledek rozhodne o dalším osudu listnatých dřevin.

Dělníci začnou s porážením šestačtyřiceti stromů zítra. Zvuk motorových pil bude rušit klid panující 
v Sadech do pátku 20. května. Vzhledem k hrozícímu nebezpečí při kácení budou části Sadů, které dělníci označí páskou, veřejnosti uzavřeny.

Důvodem odstranění dřevin je zejména jejich havarijní stav. Je tu riziko ohrožení kolemjdoucích. „Jedná se například o javory, olše nebo lípy," vyjmenoval Slavětínský.

Zbylých dvanáct stromů kácení teprve čeká. Nemocné a poškozené stromy nahradí nové, které budou také druhově rozmanité. Kromě dosadby listnatých dřevin bude v budoucnosti Městské sady zdobit i ně-kolik keřů a vlhkomilných trvalek.

Zdá se, že s porážením poškozených stromů všich-ni souhlasí a nevznikají tu skupiny bojující za jejich záchranu, jako tomu bylo
u jiných dřevin. „Zatím se mi nikdo, kdo by byl proti, neozval," odpověděl vedoucí odboru životního prostředí.

Výsledky revitalizace budou moci návštěvníci Sadů posoudit ještě v tomto roce. „Plánujeme vše stihnout zhruba do konce podzimu," dodal Slavětínský.

Jana Kudrhaltová