Jeden takový přestupek byl spáchán v okrajové části města.