Zbývajících devět se měl pokusit zabít stejným způsobem.

Počet dávek přiznal do policejního protokolu, který má Deník k dispozici. U každé své oběti také popsal, zda si daného pacienta pamatuje a co při tom cítil.

Nejvíce píchnutých dávek jednomu člověku byly tři. Byl to muž na takzvaném Longinově seznamu číslo jedna. (Deník zná jména pacientů, ale s ohledem na citlivost údajů je nebude zveřejňovat – pozn. redaktora). Tento pacient trpěl rakovinou. Policejní záznam je zajímavý i v tom, že se ke každému pacientovi kromě Zelenky vyjadřuje i primář oddělení Pavel Longin.

Zelenka k pacientovi číslo jedna uvedl, že kromě toho, že mu píchl heparin třikrát, tak ho zajímalo, jak bude účinkovat.
„Byl silnější, vzpomínám si na něj, usmrtit jsem ho nechtěl, předpokládal jsem, že může zemřít,“ okomentoval Zelenka případ, který je veden jako pokus o vraždu.

Pacientů, kterým píchl heparin dvakrát, je pět. Tři lidé z toho zemřeli. Je jím například hned druhý pacient ze seznamu. Primář Longin u něj uvádí jako příčinu smrti rozsáhlé krvácení do mozku a těžkáou poruchu srážlivosti krve.

„Na poruše srážlivosti se projevilo předoperační podávání warfarinu a heparinu před a během operace,“ komentuje ve spise Longin.

Náhodný výběr pacientů

Zelenka napsal, že u tohoto muže necítil žádné zábrany ani uspokojení.

K výběru pacientů, kterým se rozhodl neordinovaný heparin píchnout, vypověděl, že byl zcela náhodný. U jedné z pacientek, která zemřela a je na seznamu jako číslo čtyři, řekl, že ho poháněla nedostižitelnost a že ho nemohou odhalit.

To je v rozporu s tím, co Zelenka nedávno napsal z vězení, že nevnímal to, že by mohl být odhalen.

Jeho otec Bohumil Zelenka tvrdí, že byl jeho syn přinucen ke spontánní výpovědi, protože si nemůže takové detaily, kdy a komu jaké dávky heparinu píchl, pamatovat.

Jenže Zelenka se kromě těchto údajů svěřuje i o svých pocitech, a ty mu policie asi těžko mohla předestřít. U pacienta číslo osm, který zemřel na selhání srdce a na minimální krevní ztrátu, řekl, že mu píchl jednou heparin a měl pocity nedotknutelnosti.

Primář Longin u všech osmi pacientů, kteří zemřeli, stanovil i příčinu smrti. Je zajímavé, že pouze v jednom případě to bylo kvůli rozsáhlému krvácení. V ostatních případech šlo podle Longina například o selhání srdce, jednou dokonce uvedl, že se na smrti krevní ztráty nepodílely a byly velmi malé.

Naproti tomu někteří pacienti, kteří přežili, prodělali masivní krvácení. U jednoho pokusu o vraždu Longin vypovídal, že Zelenka heparin podat nemusel, protože stav pacienta nebyl vážný. Sám Zelenka řekl, že si tohoto pacienta nevybavuje, ale přiznal, že mu heparin jednou píchl.

Úkolem policie a soudních znalců tedy bude zjistit, zda smrt osmi pacientů, z níž je Zelenka obviněn, měla přímou souvislost s tím, že jim píchl heparin, a to zřejmě nebude vůbec jednoduché.

Zlom nastal až u pacienta číslo 16, kdy šlo o pokus vraždy. Nemocný začal výrazně krvácet a Longin zjistil, že dostal neordinovaný heparin.

Velké krvácení Zelenku prozradilo

„Neměl ho mít již 51 hodin,“ uvedl do protokolu Longin.

Zelenka k tomu říká: „Pamatuji si jej. Ležel na lůžku číslo šest. Zde Longin zjistil, že jsem podal heparin.“

Posledním člověkem ze seznamu je žena, která zemřela na rozsáhlý srdeční infarkt. Longin jí původně na svém seznamu vůbec neměl.

„Její smrt byla očekávaná,“ podotkl Longin.

Zelenka se ale přiznal, že i této pacientce heparin píchl. „Vizuálně si ji pamatuji. Heparin jsem jí píchl jednou. Zemřela během mé poslední služby,“ konstatoval.