V jihlavské manželské poradně je evidováno čtyřicet čtyři klientů. Největší nárůst zaznamenalo jihlavské intervenční centrum v dubnu a květnu tohoto roku.

O domácím násilí jsme hovořili s Janou Volnou, koordinátorkou pomoci obětem domácího násilí z intervenčního centra v Jihlavě.

Co je intervenční centrum?

Jedná se o druh sociální pomoci. Cílovou skupinou této služby jsou osoby ohrožené domácím násilím. Nebo v jejichž domácnosti došlo k vykázání násilné osoby, nebo k vykázání nedošlo, ale domácí násilí je pácháno na nich, nebo jejich blízkých.

Kde má vaše poradna sídlo?

Intervenční centrum v kraji Vysočina provozuje Psychocentrum – manželská a rodinná poradna sídlící v Jihlavě.

Jak může obětem intervenční centrum pomoci?

Oběti se na nás mohou obrátit nebo zanechat vzkaz. Koordinátorka si s nimi domluví schůzku. Pomoc je bezplatná, diskrétní a osoby nemusí sdělovat své osobní údaje. Pomoc spočívá v poskytování sociálně právních informací.

Jak se domácí násilí může projevit?

Domácí násilí je jev, který má charakteristické znaky. Dlouhodobost, stupňující se brutalita a zkracující se intervaly mezi útoky, které se často dějí za zavřenými dveřmi. Z počátku se jedná o psychické násilí. Ponižování a urážky časem přerůstají až ve skutečné fyzické násilí.

Jaký trest čeká pachatelé domácího násilí?

Policisté mohou učinit vykázání. To znamená, že pachatel má na dobu deseti dnů zakázáno zdržovat se s obětí ve společném obydlí. Během těchto deseti dnů se může oběť obrátit na soud se žádostí o prodloužení desetidenní lhůty. Soud může vykázání prodloužit až na jeden rok. Příslušný orgán činný v trestním řízení může vyhodnotit jednání násilně osoby také jako přestupek, nebo trestný čin. Od počátku tohoto roku do této doby zaznamenali policisté na Vysočině jednadvacet případů vykázání. Oběťmi domácího násilí byly výhradně ženy.