Již čtvrtou varnu pervitinu se letos podařilo odhalit jihlavským policistům. Policejní komisař v této souvislosti zahájil trestní stíhání sedmadvacetiletého muže z Jihlavy. Dotyčný nyní pobývá ve vazební věznici.

„Na konci minulého týdne v nočních hodinách provedli kriminalisté ve spolupráci se zásahovou jednotkou domovní prohlídku bytu v Jihlavě. V době, kdy zákrok prováděli, probíhala v bytě výroba pervitinu. Policisté zde muže, který drogu vyráběl, zadrželi,“ řekla k případu jihlavská policejní mluvčí Jana Kroutilová. Tentokrát se podle jejího vyjádření drogu uvařit již nepodařilo. K zákroku došlo dřív, než byla psychotropní látka zhotovena.

Muž, který se již v minulosti dopouštěl majetkové trestné činnosti, byl obviněn ze spáchání přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

Do blíže neurčeného jihlavského bytu se v souvislosti s vyšetřováním dostavil kriminalistický technik, který provedl ohledání a zadokumentování místa činu. Zajištěno bylo všechno náčiní a také chemikálie a látky určené k výrobě drogy, včetně látky metamfetamin.

Člověk pod vlivem drog je agresivnější

„Muže, který psychotropní látku v bytě vyrobil, policisté umístili do policejní cely. Kriminalisté zjistili, že drogu vyráběl i na dalším místě,“ uvedla Kroutilová dále s tím, že byl následně podán návrh na vzetí muže do vazby. K čemuž pak také došlo.

Výroba a distribuce drog patří podle sdělení policejní mluvčí mezi trestnou činnost, která je velmi nebezpečná. „Jihlavští kriminalisté proto věnují odhalování pachatelů maximální pozornost,“ podotkla Kroutilová. Drogová scéna podle ní představuje spletitou síť výrobců, distributorů a uživatelů. „Výrobci a distributoři drog se snaží co nejvíce zvětšit okruh svých odběratelů, za účelem vlastního zisku. Čím déle někdo drogu užívá, tím více se zvětšuje jeho závislost. Během poměrně krátké doby je takový člověk kvůli své závislosti nucen zaplatit za drogy takové finanční částky, které není schopen legálně získat,“ vysvětlila Jana Kroutilová.

Dalším z negativních průvodních jevů užívání drog je fakt, že osoba pod vlivem drog je agresivnější a její chování je v mnoha ohledech nevypočitatelné. Uživatelé drog se proto velmi často dopouštějí i násilné trestné činnosti.

Odhalení varny psychotropní látky znamená oslabení celé drogové sítě, a to je v boji proti drogám podle policistů to nejdůležitější. Pokud se totiž odhalí distributor drog, v krátké době jeho místo nahradí další člověk. Pokud se ale kriminalistům podaří najít výrobce drogy, postihne a oslabí to celou síť. Nový výrobce se totiž do drogové scény zavádí podstatně obtížněji.

Problémové léky

Na Jihlavsku se kromě čtyř varen pervitinu letos podařilo kriminalistům najít také dvě místa, kde obvinění přechovávali věci určené k výrobě pervitinu a také tři pěstírny marihuany. Jak vyplývá z informací Národní protidrogové centrály, největším problémem v oblasti drog zůstává v České republice právě pervitin a marihuana.

Přes zásahy policie přetrvává masová výroba pervitinu v malých kuchyňských laboratořích. V loňském roce odhalili policisté v celém Česku 341 těchto zařízení. Dostupnost pervitinu přesto roste a problémem je i veřejná dostupnost léků s pseudoefedrinem, který je zdrojem látky pro výrobu pervitinu.

Problém varen pervitinu je i druhotný. Při takové činnosti totiž může velmi snadno dojít k explozi par z organického rozpouštědla, které se používá k izolaci pervitinu z reakční směsi. Nejčastější používané rozpouštědlo je toluen, protože je možné ho snadno koupit. Když se nashromáždí dostatečná koncentrace par, stačí už jen malá jiskra, aby došlo ke vznícení.