Z trestného činu podvodu byl obžalován podnikatel Pavel Svoboda z Jihlavska za to, že s rakouskou firmou uzavřel smlouvu o odběru pohonných hmot pro své podnikání, i když podle obžaloby věděl, že jí faktury nezaplatí. Soud se táhl dva roky. Včera soud podnikatele, který měl podvodně připravit firmu o 955 tisíc korun, osvobodil.

„Soud dospěl k závěru, že nedošlo k naplnění zákonných znaků trestného činu podvodu,“ uvedla v odůvodnění zprošťujícího rozsudku soudkyně Dagmar Koutníková Trnková, která rakouskou společnost odkázala se svými nároky na řízení ve věcech občanskoprávních.

Pavel Svoboda měl již před třemi roky problémy s podnikáním. Byly na něho uvaleny exekuce a řada institucí a firem vůči němu měla pohledávky. Ve snaze rozhýbat své podnikání nicméně v dubnu 2007 kývl na nabídku rakouské společnosti, která ho sama oslovila a nabídla mu tankovací karty. Odebral pohonné hmoty za 955 tisíc korun, ale za faktury nezaplatil. Podle obžaloby smlouvu již podepisoval s úmyslem nezaplatit za odebrané zboží, a dopustil se tak podvodu. „Myslím, že podvodné jednání nemusí spočívat jen v uvádění nepravdivých skutečností, postačí i zatajení skutečného stavu,“ řekla v souvislosti s případem státní zástupkyně. Skutečným stavem je v tomto případě míněn fakt, že v době podpisu smlouvy byly vůči podnikateli vedeny pohledávky a exekuce. Podle obžaloby hned zpočátku věděl, že nebude moci své závazky splácet, přesto smlouvu na odběr pohonných hmot uzavřel.

V průběhu jednání například zazněl podiv nad tím, že dodavatelská firma si neprověřila bonitu klienta, tedy jeho schopnost dostát finančním závazkům. Ze strany státní zástupkyně bylo konstatováno, že firma nezná české podnikatelské prostředí a jeho rizika a obžalovaný jen využil příležitosti, která se mu naskytla.

Podvodné jednání nebylo prokázáno

Obhájce Karel Belatka však uvedl, že jeho klientovi v době podpisu smlouvy přes všechny exekuční srážky přitékaly peníze na účet, a tak mohl v té době předpokládat, že bude schopen dostát svým závazkům. Zároveň připomněl, že odhadní cena majetku obžalovaného převyšuje celkovou výši pohledávek vůči němu vedených. „Nebylo prokázáno, že by můj klient již přistupoval k uzavření smlouvy s úmyslem, že nesplní její podmínky.“ Sám Svoboda k tomu řekl: „Kdybych chtěl udělat nějaký podvod, tak bych se nesoustředil na 800 tisíc, ale třeba na částku 2 miliony.“

Soudkyně nakonec zprostila podnikatele obžaloby z podvodu. Konstatovala sice, že nezaplatil šest faktur a firmě dluží skoro milion korun, ale nepostupoval tak, že by došlo k podvodnému jednání. Firma se tak může domáhat své milionové pohledávky v občanskoprávním sporu. „Kdybychom měli odsoudit obžalovaného za podvod, tak by musela být odsouzena polovina České republiky. Myslím, že je to běžné jednání v podnikatelských kruzích,“ řekla soudkyně Trnková.

Obhájce obžalovaného byl s rozsudkem spokojen: „Skončily dva roky nervů, spravedlnost zvítězila.“

Státní zástupkyně si ponechala lhůtu pro možné odvolání.